SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts nekustamos īpašumus:

  • dzīvokļa īpašumu Nr.56 Pavasara ielā 6, Viesītē, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5615 900 7363. Izsoles sākumcena 280 EUR, nodrošinājums – 28 EUR, izsoles solis – 20 EUR;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.57 Pavasara ielā 6, Viesītē, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5615 900 7364. Izsoles sākumcena 240 EUR, nodrošinājums – 24 EUR, izsoles solis – 20 EUR;

Izsoles sākums – 24.02.2023., izsoles noslēgums – 27.03.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.03.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.