SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • dzīvokļa īpašumu Nr.57 Pavasara ielā 6, Viesītē, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5615 900 7364. Izsoles sākumcena EUR 192, nodrošinājums – EUR 19,20, izsoles solis – EUR 20;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.56 Pavasara ielā 6, Viesītē, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.5615 900 7364. Izsoles sākumcena EUR 224, nodrošinājums – EUR 22,40, izsoles solis – EUR 20.

Izsoles sākums – 21.04.2023., izsoles noslēgums – 22.05.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.05.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf.Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.