Valsts informācijas portālā “Latvija.lv” ir īpaši izveidota nodaļa “Atgriešanās Latvijā”. Te atsevišķi izklāstīta informācija par dažādām dzīves situācijām – par  darbu (iespējām pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūrā), sociālo aizsardzību (arī par bezdarbnieka statusa iegūšanu un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas nosacījumiem), dzīvesvietu u. c.

Tā ir informācija par iestādēm, kur varat saņemt pakalpojumus, tostarp saistībā ar darba meklēšanas iespējām.

Lasi šeit

PAPS nosaukums ir saīsinājums pilotprojekta moto – “Palīdzam atgriezties pašu sētā”.

Atgriešanās Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes ārvalstīs ir nozīmīgs un svarīgs lēmums. 2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā.

Koordinatori palīdz tautiešiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus. Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Lasi šeit

Koordinators Zemgales reģionā

Agnese Bokta
+371 22338666
zemgale@paps.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir apkopojusi informāciju par pabalstiem, ko var saņemt pēc darba ES atgriežoties Latvijā

Atgriešanās Latvijā