Finanšu komiteja

Norises vieta: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, konferenču zāle; Darba laiks: Vienu reizi mēnesī, plkst.10.00
Skatīt vairāk

Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja

Norises vieta: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, konferenču zāle; Darba laiks: Vienu reizi mēnesī, plkst.09.00
Skatīt vairāk

Attīstības un tautsaimniecības komiteja

Norises vieta: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, konferenču zāle; Darba laiks: Vienu reizi mēnesī, plkst.10.00
Skatīt vairāk

Dzīvokļu sadales komisija

Norises vieta: Brīvības ielā 45, 4.st., sēžu zālē; Darba laiks: Divas reizes mēnesī plkst. 9.00
Skatīt vairāk

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusa piešķiršanas komisija

Norises vieta: Brīvības ielā 120, sēžu zālē; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija

Norises vieta: Brīvības iela 120, Jēkabpils; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Tradicionālo konfesiju konsultatīvā komisija

Norises vieta: Brīvības ielā 120, sēžu zālē; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Jēkabpils pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija

Norises vieta: Draudzības aleja 26; Darba laiks: Ne retāk kā reizi nedēļā, izņemot gadījumus, kad nav saņemti pieteikumi izglītojamā izpētei
Skatīt vairāk

Apbalvojumu piešķiršanas komisija

Norises vieta: Brīvības ielā 120, sēžu zālē; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Jēkabpils novada domes Heraldikas komisija

Norises vieta: Brīvības ielā 120, sēžu zālē; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Koku izvērtēšanas komisija

Norises vieta: Rīgas iela 150 A, Jēkabpils; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības finansējuma sadales komisija

Norises vieta: Brīvības ielā 45, Jēkabpils; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Administratīvā komisija

Norises vieta: Brīvības ielā 120, 2.st. sēžu zālē; Darba laiks: Katru otro ceturtdienu plkst.14:00
Skatīt vairāk

Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisija

Norises vieta: Rīgas iela 150 A, Jēkabpils; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Jēkabpils novada Izsoles komisija

Norises vieta: Rīgas iela 150 A, Jēkabpils; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Jēkabpils novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Norises vieta: Rīgas iela 150 A, Jēkabpils; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk

Administratīvo strīdu komisija

Norises vieta: Brīvības iela 120, Jēkabpils; Darba laiks: Pēc nepieciešamības
Skatīt vairāk