Lai veicinātu sadarbību ar Jēkabpils uzņēmējiem un sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno vairākas aktivitātes:

  • Piemēro nekustamā īpašuma nodokļa atlaides komersantiem (Informācija pieejama šeit),
  • Nodrošina pilsētas infrastruktūras attīstību (transports, pakalpojumi, pilsētvide, u.c.),
  • Izsniedz galvojumus un aizdevumus (uzņēmumiem, kuros pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50%,
  • Nodrošina atbalstu iedzīvotāju tālākizglītībai (www.titc.lv),
  • Organizē tikšanās ar uzņēmējiem aktuālu jautājumu apspriešanai,
  • Sniedz konsultācijas uzņēmējiem nodokļu, būvniecības, nekustamā īpašuma u.c. jautājumos,
  • Sekmē pakalpojumu pieejamību uzņēmējiem, izsniedzot uzņēmējiem nepieciešamos dokumentus maksimāli ātrākos termiņos,
  • Iesaista uzņēmējus pašvaldības mārketinga pasākumu īstenošanā un citās pašvaldības sabiedriskās aktivitātēs,
  • Rīko un atbalsta semināru, apmācību un konferenču rīkošanu Jēkabpils pilsētā,
  • Organizē gadatirgus mājražotāju un vietējo komersantu ražotās produkcijas noieta veicināšanai.