Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz: - izkārtnes izvietošanas atļauju; - mobilās reklāmas izvietošanas atļauju; - reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju; - reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju; - citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju; - sludinājumu izvietošanas atļauju. Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  2. Pakalpojuma maksa
    Skatīt: Cita informācija

Veidlapas pieejamas sadaļā Saistītie dokumenti