Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši MK 180.noteikumos “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktos atbalsta pasākumus

Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņemuši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas konstrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" noteiktos atbalsta pasākumus