Norise: Komisijas sēdes vietu un laiku nosaka Komisijas priekšsēdētājs

Darba laiks: Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

 

Maija Ļaksa

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
maija.laksa [at] jekabpils.lv

Viktorija Rāviņa

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
viktorija.ravina [at] jekabpils.lv

Marta Kolpakova

Vecākais nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
marta.kolpakova [at] jekabpils.lv