SATURS TIEK PAPILDINĀTS

Jēkabpils novada bāriņtiesa

barintiesa [at] jekabpils.lv

Jēkabpils novada Attīstības pārvalde

attistibas.parvalde [at] jekabpils.lv

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Tālrunis: +371 65207054 ; E-pasts: izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv
Skatīt vairāk

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Tālr: +371 29534870 ; E-pasts: jkp@jekabpils.lv
Skatīt vairāk

Jēkabpils novada bibliotēkas

Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka: Tel. +29642338 ; +371 652 32475
Skatīt vairāk

Jēkabpils novada Bērnu un Jauniešu centrs

Direktora tel. +371 20371525 ; e-pasts: oskars.elksnis@edu.jekabpils.lv
Skatīt vairāk

Jēkabpils Sporta centrs

Tel: 25429200 ; E-pasts: info@jekabpilssc.lv
Skatīt vairāk