"Jēkabpils novada pašvaldība"

Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Reģistrācijas numurs: 90000024205
PVN reģistrācijas numurs: LV90000024205


AS „SEB BANKA”
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV87UNLA0009013130793


AS „Citadele–banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV29PARX0001051430001


AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV75HABA0001401057077


AS „Luminor banka”
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV22RIKO0002013192223