Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080280 daļu  (nogabals Nr. 6) 2,6372 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.11.00,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080281 daļu (nogabals Nr. 1) 0,5 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.10.00,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080281 daļu (nogabals Nr. 4) 0,5307 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.10.20,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils novada pašvaldība nodod iznomāšanai neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080281 daļu (nogabals Nr. 5) 1,1297 ha platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

Izsole notiks 2021.gada 24.septembrī plkst.10.40,Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, 2.stāva  konferenču zālē.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021110, Neretas iela 121, Jēkabpilī neapbūvētu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021110 daļu  7 kvadrātmetri platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010020636 Dzirnavu iela 2, Jēkabpilī, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010020636 daļu, 3061 kvadrātmetru jeb 0,3061 ha  platībā, rīkojot pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 m2 platībā.

 

Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (kafejnīcas telpas) 114,5 m2 platībā (nedzīvojamā telpa: Nr.1 Kafejnīcas zāle – 78,8 m2 platībā, Nr.2 Virtuve – 31,6 m2 platībā, Nr.3 Personāla tualete – 4,1 m2 platībā).

 

IZSOĻU ATSAUKUMS par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī nomas tiesību izsolēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils sporta centrs, pamatojoties uz Izsoles komisijas 22.09.2020.lēmumu Nr.1 atceļ 11.09.2020 izsludinātās nomas tiesību mutiskās izsoles, ar augšupejošu soli, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļas: 1. kafejnīcas telpas 114.5 kvadrātmetru platībā; 2. tirdzniecības vietu 30 kvadrātmetru platībā.

ATCELTS. Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (tirdzniecības vieta) 30 kvadrātmetru platībā.

 

ATCELTS. Jēkabpils sporta centrs rīko nomas tiesību pirmo izsoli Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021150 Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010020290001 sporta halles daļai (kafejnīcas telpas) 114,5 kvadrātmetru platībā (nedzīvojamā telpa: Nr.1 Kafejnīcas zāle 78,8 kvadrātmetri, Nr.2 Virtuve - 31,6 kvadrātmetri, Nr.3 Personāla tualete - 4,1 kvadrātmetri).

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010268 Sporta iela 28, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010266, 0,716 ha, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010269 Sporta iela 24, Jēkabpilī, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010010264, 0,2 ha platībā, rīkojot, pirmo nomas tiesību izsoli.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod iznomāšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010013054 Jāņa Raiņa iela 85, Jēkabpilī būves ar kadastra apzīmējumu 56010013054001 (noliktava) daļu 197,00 m2 platībā, rīkojot nomas tiesību izsoli.