Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plāns

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” Nr.9.2.4.2/16/I/049 semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2021.gada maija mēnesim

Nr.p.k. Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)
Beigu datums
(dd.mm.gggg.)
Ilgums
(st.)
Norises laiks
(plkst.no-līdz)
Īstenošanas vieta
(adrese)
Nosaukums Piezīmes
1 19.05.2021 19.05.20211 1 11.00 - 12.00 Jēkabpils stadions, Brīvības iela 289,Jēkabpilss Vingrošanas nodarbība Vingrošanas nodarbība notiek  projekta darbības "Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās" ietvaros                                                                    
2 21.05.2021 21.05.2021 1 11.00 - 12.00 Jēkabpils stadions, Brīvības iela 289,Jēkabpilss Vingrošanas nodarbība Vingrošanas nodarbība notiek  projekta darbības "Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās" ietvaros 
3 28.05.2021 28.05.2021 1 11.00 - 12.00 Jēkabpils stadions, Brīvības iela 289,Jēkabpilss Vingrošanas nodarbība Vingrošanas nodarbība notiek  projekta darbības "Vingrošanas nodarbību cikls iedzīvotājiem grupās" ietvaros 
4 21.05.2021 21.05.2021 2 16.00 - 18.00 Attālinātais tiešsaistes pieslēgums Lekcija “Stress un veselība”  Lekcija   “Stress un veselība” notiek projekta darbības  “NODERĪGO pa/DOMU APMAIŅA” ietvaros

Pievienotie dokumenti: