Ģimenes atbalsta centrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ģimenes atbalsta centrs ir Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kurā tiek nodrošināts krīzes centra pakalpojums krīzes situācijā nonākušai personai, lai sniegtu psihosociālu atbalstu, drošu naktsmītni un diennakts aprūpi.

Krīzes centra pakalpojums tiek nodrošināts bērniem no 2 gadu vecuma un pilngadīgām personām.

Tiesības saņemt krīzes centra pakalpojumu ir:

 • Bērnam, kura dzīvība, veselība, attīstība, pašcieņa ir vai var tikt apdraudēta vardarbības (visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība vai cita veida prettiesiskas darbības) dēļ;
 • Bērnam, kurš patvaļīgi aizgājis no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes, atrodas sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes nakts laikā (no plkst.22.00 līdz 6.00), ja policija četru stundu laikā nav spējusi noskaidrot bērna personību un nodot bērnu vecākiem, aizbildnim, audžuģimenei, bērnu aprūpes iestādei, kuru viņš pametis.
 • Bērnam pēc vecāku lūguma, ja viņi veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt;
 • Jaundzimušam bērnam kopā ar vienu no vecākiem, ja nav iztikas līdzekļu, pajumtes, trūkst iemaņu bērna aprūpē;
 • Grūtniecei;
 • Ģimenei ar bērniem, ja katastrofas rezultātā nav iespējams uzturēties mājoklī;
 • Bērnam ar vienu no ģimenes locekļiem, ja vardarbības dēļ ģimenē ir vai var tikt apdraudēta viņu dzīvība vai veselība;
 • Citos gadījumos pēc sociālā darbinieka atzinuma.

Jēkabpils novada pašvaldībā deklarētas personas krīzes centra pakalpojumu saņem bez maksas.

Lai saņemtu krīzes centra pakalpojumu, pilngadīga persona, bērns vai tā likumiskais pārstāvis, aizbildnis vai audžuģimene vai kompetentas iestādes pārstāvis, kurš nogādājis bērnu uz Ģimenes atbalsta centru, vēršas Ģimenes atbalsta centrā, iesniedzot iesniegumu.

Iestādes darba laiks:

 • Pirmdiena 00.00 - 24.00
 • Otrdiena 00.00 - 24.00
 • Trešdiena 00.00 - 24.00
 • Ceturtdiena 00.00 - 24.00
 • Piektdiena 00.00 - 24.00
 • Sestdiena 00.00 - 24.00
 • Svētdiena 00.00 - 24.00

Darbinieki

Rudīte Žurila

Ģimenes atbalsta centra vadītāja - Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
rudite.zurila [at] jekabpils.lv

Lilija Surkule

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni ar bērniem - Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
lilija.surkule [at] jekabpils.lv

Elita Graudiņa

Sociālais pedagogs - Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
elita.graudina [at] jekabpils.lv

Lelde Jegermane

Psihologs - Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202
lelde.jegermane [at] jekabpils.lv