SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor) paziņo:

privatizācijai nodots apbūvēts zemesgabals Kaļķu ielā 2, Viesītē, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.56150010662.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama, un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021432.

Zemes robežu plāns apskatāms Possessor mājaslapā http://www.possessor.gov.lv  sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/ Paziņojumi/ Nodoti privatizācijai.

(informācija publicēta 30.08.2023.)

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

17.02.2022. noslēgts zemesgabala Dzelzceļmalas ielā 7, Jēkabpilī, kad. Nr.56010011515, nomaksas pirkuma līgums.

Pircējs – SIA “Palete 98”, pirkuma cena 6722 EUR.

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

10.03.2022. noslēgts zemesgabala “Asare” Sudrabkalna ielā 6, Sēlijā, Sēlpils pagastā, Jēkabpils novadā, kad. Nr.56900010296, pirkuma līgums.

Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 312 EUR.