SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

17.02.2022. noslēgts zemesgabala Dzelzceļmalas ielā 7, Jēkabpilī, kad. Nr.56010011515, nomaksas pirkuma līgums.

Pircējs – SIA “Palete 98”, pirkuma cena 6722 EUR.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

10.03.2022. noslēgts zemesgabala “Asare” Sudrabkalna ielā 6, Sēlijā, Sēlpils pagastā, Jēkabpils novadā, kad. Nr.56900010296, pirkuma līgums.

Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 312 EUR.