Raivis Ragainis

Raivis Ragainis

Domes priekšsēdētājs
Kārlis Stars

Kārlis Stars

Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Alfons Žuks

Alfons Žuks

Priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos
Aivars Vanags

Aivars Vanags

Priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos
Ainars Vasilis

Ainars Vasilis

Deputāts; Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs; Sociālo; izglītības; kultūras; sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Daina Kalve

Daina Kalve

Deputāte, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece
Ilmārs Luksts

Ilmārs Luksts

Deputāts; civilās aizsardzības inženieris; Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks; komitejas loceklis
Valdis Vizulis

Valdis Vizulis

Deputāts; komitejas loceklis
Kaspars Štolnieks

Kaspars Štolnieks

Deputāts, komitejas loceklis
Māris Trušelis

Māris Trušelis

Deputāts, komitejas loceklis
Aigars Nitišs

Aigars Nitišs

Deputāts, komitejas loceklis
Māris Dimants

Māris Dimants

Deputāts, komitejas loceklis
Andrejs Gavrilovs

Andrejs Gavrilovs

Deputāts, komitejas loceklis
Daina Vītola

Daina Vītola

Deputāte, Komitejas locekle, Vecākā personāla speciāliste
Aija Bojāre

Aija Bojāre

Deputāte, komitejas locekle
Edvīns Meņķis

Edvīns Meņķis

Deputāts, komitejas loceklis
Elīna Serkova

Elīna Serkova

Deputāte, komitejas locekle
Aivars Kraps

Aivars Kraps

Deputāts, komitejas loceklis
Leonīds Salcevičs

Leonīds Salcevičs

Deputāts, komitejas loceklis