Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Atrašanās vieta: Draudzības aleja 26, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Tālrunis: +371 65207054

E-pasts: izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv

Juris Līcis

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītājs/ komisijas loceklis - Draudzības aleja 26, Kabinets - 1
juris.licis [at] edu.jekabpils.lv

Sarmīte Safronova

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece / komisijas priekšsēdētāja - Draudzības aleja 26, Kabinets - 6
sarmite.safronova [at] edu.jekabpils.lv

Ineta Elksne

Referents - Draudzības aleja 26, Kabinets - 1
ineta.elksne [at] edu.jekabpils.lv

Ženija Bezdele

Referents - Draudzības aleja 26, kabinets – 2
zenija.bezdele [at] edu.jekabpils.lv

Jolanta Kalniņa

Izglītības darba speciālists (vispārējās izglītības un izglītības kvalitātes jautājumos)
jolanta.kalnina [at] edu.jekabpils.lv

Ilona Skrode

Izglītības darba speciālists (pirmsskolas izglītības jautājumos) / komisijas locekle - Draudzības aleja 26, Kabinets - 2
ilona.skrode [at] edu.jekabpils.lv

Elita Briška

Izglītības darba speciālists (profesionālās izglītības; interešu izglītības jautājumos un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu koordinēšanā) - Jēkabpils, Draudzības aleja 26, kabinets 2
elita.briska [at] edu.jekabpils.lv

Ilze Stupāne

Jurists - Draudzības aleja 26, Kabinets – 3
ilze.stupane [at] edu.jekabpils.lv

Inga Grīnberga

Izglītības darba speciālists (mūžizglītības jautājumos) / komisijas locekle - Jaunā iela 44
inga.grinberga [at] edu.jekabpils.lv

Andra Maksimova

Logopēds, komisijas locekle - Draudzības aleja 26, Kabinets - 5
andra.maksimova [at] edu.jekabpils.lv

Diāna Strause

Psihologs, komisijas locekle - Draudzības aleja 26, Kabinets - 4
diana.strause [at] edu.jekabpils.lv

Kristīne Mežaraupe

Psihologs, komisijas locekle - Jaunā iela 43
kristine.mezaraupe [at] edu.jekabpils.lv

Žanete Tiltiņa

Veselības veicināšanas koordinētājs - Rīgas iela 200
jekabpils.veseliba [at] inbox.lv