Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Atrašanās vieta: Rīgas iela 150, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Tālrunis: +371 65207054

E-pasts: izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv

Juris Līcis

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītājs/ komisijas loceklis - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 2
juris.licis [at] edu.jekabpils.lv

Sarmīte Safronova

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece / komisijas priekšsēdētāja - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 3
sarmite.safronova [at] edu.jekabpils.lv

Ineta Elksne

Referents - Rīgas iela 150 Jēkabpils, kabinets - 1
ineta.elksne [at] edu.jekabpils.lv

Ženija Bezdele

Referents - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets – 2
zenija.bezdele [at] edu.jekabpils.lv

Maija Grundšteine

Izglītības darba speciālists (vispārējās izglītības un izglītības kvalitātes jautājumos) - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 4
maija.grundsteine [at] edu.jekabpils.lv

Ilona Skrode

Izglītības darba speciālists (pirmsskolas izglītības jautājumos) / komisijas locekle - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 15
ilona.skrode [at] edu.jekabpils.lv

Elita Briška

Izglītības darba speciālists (profesionālās izglītības; interešu izglītības jautājumos un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu koordinēšanā) - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets -19
elita.briska [at] edu.jekabpils.lv

Inga Grīnberga

Izglītības darba speciālists (mūžizglītības jautājumos) / komisijas locekle - Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils
inga.grinberga [at] edu.jekabpils.lv

Diāna Strause

Psihologs, komisijas locekle - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 8
diana.strause [at] edu.jekabpils.lv

Kristīne Mežaraupe

Psihologs, komisijas locekle - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets-7
kristine.mezaraupe [at] edu.jekabpils.lv

Andra Maksimova

Logopēds, komisijas locekle - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 9
andra.maksimova [at] edu.jekabpils.lv

Silvija Dreimane

Logopēds - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 9
silvija.dreimane [at] edu.jekabpils.lv

Zane Mališeva

Speciālais pedagogs - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets - 8
zane.maliseva [at] edu.jekabpils.lv

Žanete Alksnīte

Veselības veicināšanas koordinētājs - Rīgas iela 150, Jēkabpils, kabinets-18
jekabpils.veseliba [at] inbox.lv