• Jēkabpils novada Goda pilsonis – augstākais Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojums par sevišķiem nopelniem novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā. Šo apbalvojumu var iegūt personas, kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Jēkabpils novadā, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”.
 • Goda raksts - apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par izciliem nopelniem un ilggadēju ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā un pašvaldības attīstībā.
 • Pateicības raksts - apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, sasniegumiem starptautiskos un valsts mēroga pasākumos.

Nosaukums “Jēkabpils novada Goda pilsonis” piešķirts:

 1. Z/s “Kalves” īpašniekam, uzņēmējam Gundaram Kalvem- par Latvijas valsts vērtību un latvisko tradīciju kopšanu, saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm,
 2. Jēkabpils Sporta skolas direktoram Edgaram Lambam - par ilggadēju ieguldījumu bērnu un jauniešu sporta attīstībā, izciliem sasniegumiem sportā un Jēkabpils novada vārda nešanu Latvijā un pasaulē.

Goda raksti piešķirti:

 1. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” virsmāsai Marijai Pilānei- par profesionālu, atbildīgu darbu un mūža ieguldījumu medicīnā.
 2. Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas vadītājai Ilonai Švābei- par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu ar bērniem.
 3. Krustpils pamatskolas skolotājai Ilzei Tomiņai-Starei- par atbildīgu darbu, izciliem nopelniem un ieguldījumu sportā.
 4. Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” pirmsskolas skolotājai Agnesei Grīviņai- par atbildīgu, profesionālu, radošu un godprātīgu darbu
 5. Jēkabpils 3.vidusskolas skolotājai Ingai Vaivodei -  par izciliem nopelniem, ieguldījumu izglītībā, pašaizliedzīgu un radošu pedagoģisko darbu.
 6. Valsts Policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vecākajam inspektoram Ruslanam Šinkūnam- par profesionālu, godprātīgu un atbildīgu darbu.
 7. Jēkabpils 3. vidusskolas sporta skolotājam Ainim Raubiškim- par godprātīgu, pašaizliedzīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem un sasniegumiem starptautiskajās un  valsts mēroga sacensībās.
 8. Aknīstes PII “Bitīte” pirmsskolas izglītības skolotājai Inārai Freimanei- par ilggadēju, godprātīgu, augsti profesionālu un atbildīgu darbu.
 9. Aknīstes amatierteātra kolektīvam, vadītāja Veronika Papaurele - par radošumu un kultūras dzīves veidošanu, uzturēšanu Aknīstē.
 10. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei izglītības jomā Birutai Lasmanei- par ilggadēju, profesionālu pedagoģisko darbību un ieguldījumu izglītības kvalitātes nodrošināšanā, un skolēnu personības attīstīšanā.
 11. Viesītes bibliotēkas vadītājai Līgai Griškenai-  par atbildīgu un godprātīgu darbu, kā arī Sēlijas vārda popularizēšanu.

Pateicības raksti piešķirti:

 1. Virsmāsai SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” Līgai Lapiņai- par atbildīgu, profesionālu darbu un ieguldījumu medicīnā.
 2. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes inspektoram, sportistam Anatolijam Macukam- par izciliem sasniegumiem sportā un Jēkabpils novada vārda nešanu pasaulē.    
 3. Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” pirmsskolas Izglītības skolotājai Sarmītei Strautiņai- par atbildīgu un augsti profesionālu darbu.
 4. Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” pirmsskolas izglītības skolotājai Initai Zaharevskai- par atbildīgu un augsti profesionālu darbu.
 5. Jēkabpils 2. vidusskolas sociālajai pedagoģei Annai Ņikitinai - par atbildīgu un augsti profesionālu darbu.
 6. Jēkabpils 2. vidusskolas lietvedei Sarmītei Dauģei – par godprātīgu un atbildīgu darbu.
 7. Aknīstes vidusskolas pedagoģei Inārai Lunģei - par atbildīgu un augsti profesionālu darbu.
 8. SIA “LC būve” biroja administratorei Solvitai Spēkai – par atbildīgu un augsti profesionālu darbu.
 9. SIA JK Namu pārvalde santehniķim-brigadierim Sergejam Aleksejevam-  par godprātīgu un atbildīgu darbu.
 10. SIA JK Namu pārvalde krāšņu podniekam-mūrniekam Jānim Luginam-  par godprātīgu un atbildīgu darbu.
 11. SIA JK Namu pārvalde galdniekam Arnim Zemītim- par ilggadēju un godprātīgu darbu.
 12. SIA JK Namu pārvalde sētniecei un apkopējai Ņinai Taraškevičai- par ilggadēju un godprātīgu darbu.
 13. Viesītes pagasta saimniecības vadītājam Agrim Olantam-  par godprātīgu un atbildīgu darbu.
 14. Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” filiāles Jaunā ielā 43 sētniekam Vjačeslavam Ļebedevam – par godprātīgu un atbildīgu darbu.
 15. Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības “Javir” ansambļa vadītājai Ņinai Pomjalovai- par ilggadēju, radošu darbu ukraiņu biedrībā un ansamblī
 16. Aknīstes PII “Bitīte” veļas pārzinei, apkopējai Birutai Kalpokai- par godprātīgu un atbildīgu darbu.
 17. Amatierteātris “Savējie” pašdarbniecei Anitai Janbergai – par radošumu un sabiedrisko aktivitāti kultūras dzīves veidošanā.
 18. SIA Jēkabpils autobusu parks transporta dispečerei Valentīnai Jevļevai – par ilggadēju, atbildīgu un godprātīgu darbu.
 19. “SIA NR santehnika” darbiniekam, sporta entuziastam Aivaram Bondaram – par izciliem sasniegumiem sportā un Jēkabpils novada vārda nešanu Latvijā un aiz tās robežām.
 20. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas apkopējai Aijai Gipterei- par atbildīgu, kvalitatīvu un godprātīgu darbu.

 

Jēkabpils novada goda apbalvojumi tika svinīgi pasniegti 2022. gada 18. novembra svētku sarīkojumā Jēkabpilī, Krustpils kultūras centrā.

 

VIDEO:

Jēkabpils novada Goda pilsonis 2022 Gundars Kalve

Jēkabpils novada Goda pilsonis 2022 Edgars Lamba