Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jēkabpils novada Goda pilsonis – augstākais Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojums par sevišķiem nopelniem novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā. Šo apbalvojumu var iegūt personas, kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Jēkabpils novadā, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”.

Goda raksts - apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par izciliem nopelniem un ilggadēju ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā un pašvaldības attīstībā.

Pateicības raksts - apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, sasniegumiem starptautiskos un valsts mēroga pasākumos.

Kandidātus šiem apbalvojumiem var izvirzīt, iesniedzot pieteikuma veidlapu Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Klientu apkalpošanas nodaļā; visās novada pagastu pārvaldēs vai sūtot elektroniski uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@jekabpils.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Iesniegumā iespējams pieteikties uz vienu no pieejamajiem apbalvojumiem:
  1. Jēkabpils novada goda pilsonis- augstākais Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojums par sevišķiem nopelniem novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā. Šo apbalvojumu var iegūt personas, kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Jēkabpils novadā, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”.

  2. Goda raksts- apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par izciliem nopelniem un ilggadēju ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā un pašvaldības attīstībā.

  3. Pateicības raksts- apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, sasniegumiem starptautiskos un valsts mēroga pasākumos.

  Iesniegumu iespējams iesniegt elektroniski vai uz vietas Jēkabpils novada klientu apkalpošanas nodaļā (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī).

Saņemt pakalpojumu