karogs

Līdz 9.oktobrim ikviens ir aicināts pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem “Jēkabpils novada Goda pilsonis”, “Goda raksts” un “Pateicības raksts”.

  • Jēkabpils novada Goda pilsonis – augstākais Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojums par sevišķiem nopelniem novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā. Šo apbalvojumu var iegūt personas, kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Jēkabpils novadā, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas novada izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”.
  • Goda raksts - apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par izciliem nopelniem un ilggadēju ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā un pašvaldības attīstībā.
  • Pateicības raksts - apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, sasniegumiem starptautiskos un valsts mēroga pasākumos.

Kandidātus šiem apbalvojumiem var izvirzīt, iesniedzot pieteikuma veidlapu Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Klientu apkalpošanas nodaļā; visās novada pagastu pārvaldēs vai sūtot elektroniski uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@jekabpils.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), līdz šī gada 9.oktobrim (ieskaitot).

Piesakot pretendentu apbalvošanai, lūdzam rakstīt iesniegumu brīvā formā, tajā norādot pamatojumu, kādēļ un kādā jomā jūsuprāt konkrētā persona būtu jāapbalvo ar pašvaldības augstāko apbalvojumu.

Vēl iesniegumā jānorāda:

  • apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, tālrunis vai elektroniskā pasta adrese un dzīves gaitas apraksts,
  • apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, darbības virziens, tās vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis vai elektroniskā pasta adrese;
  • apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis vai elektroniskā pasta adrese;
  • vispusīgs nopelnu - rekomendāciju apraksts personas/kolektīva apbalvošanai;
  • informācija par kandidāta iesniedzēju (iesniedzējiem).

Kandidātus šiem apbalvojumiem var izvirzīt Jēkabpils novada domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, nevalstisko organizācijas pārstāvji, juridiskas personas, fiziskas personas (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresei, un atšifrējot parakstu.

Apbalvojumu pasniegšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas svētku pasākumā 18. novembrī. Sīkāka informācija par norisi sekos.

Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas nolikuma projekts un pieteikuma veidlapa skatāmi ŠEIT: