Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:

Ilmārs Luksts

Pārvaldes vadītājs - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
ilmars.luksts [at] jekabpils.lv

Gunda Cērmūkša

Vecākais teritorijas plānotājs - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
gunda.cermuksa [at] jekabpils.lv

Gatis Puzāns

Vecākais būvinženieris - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
gatis.puzans [at] jekabpils.lv

Mārīte Breimane

Ainavu arhitekte - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
marite.breimane [at] jekabpils.lv

Jānis Striks

Pārvaldes vadītājs - Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils nov.
janis.striks [at] jekabpils.lv

Ainavu arhitekte Sintija Pastare