Publicēšanas datums Tirgus izpētes priekšmets Tirgus izpētes dokumentācija Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līguma izpildītājs, piedāvātā līgumcena

EUR (bez PVN)

21.12.2023 Apbedīšanas un saistīto pakalpojumu sniegšana

 10.01.2024  plkst. 16.30.

 
05.10.2022

Dienas centra pakalpojumi pensijas vecuma personām Jēkabpils novadā

14.10.2022. plkst. 17:00.  
22.08.2022

 Programmas vadītājs darbam ar NEET jauniešiem Jēkabpils novadā projektā „PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001

30.08.2022. plkst. 14:00.  
21.04.2022

Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana Jēkabpils novada Sociālā dienesta klientiem

28.04.2022 plkst. 16.00  
04.03.2022. Integrējošas diennakts nometnes organizēšana jauniešiem, kas aug ģimenēs un ārpusģimenes aprūpē 10.03.2022. plkst . 15.00  
21.12.2021. Kartogrāfiskā materiāla izstrāde vides ārkārtas situāciju koordinēšanai

28.12.2021.
plkst. 15.00

SIA “Topo Dati”, 3800 EUR bez PVN
29.11.2021. Vingrošanas nodarbību vadīšana senioriem 03.12.2021. plkst. 12.00  
26.11.2021. Inventāra piegāde vingrošanas nodarbībām senjoriem 03.12.2021. plkst.12.00  
25.11.2021. Orientēšanās sporta sacensību organizēšana un vadīšana Gustiņu kalna apkārtnē   29.11.2021. plkst.12.00 Orientēšanās sporta klubs “Sēlijas mežs”, 250,00 euro
24.11.2021 Apbedīšanas un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana 2021.gada 6.decembris plkst.16.30 SIA "Neiko A", EUR 17355.37 
23.11.2021.

Interaktīvā ekrāna un tā programmatūras piegāde

2021. gada 1. decembris

SIA "Tet",  3650,00 EUR (bez PVN)

10.11.2021.  

Tūrisma speciālistu apmācības par Strūves ģeodēziskā loka vēsturi un 

zinātniskiem sasniegumiem

15.11.2021. plkst.12.00 SIA “Balticvision Riga”, 3160,00 euro
01.10.2021. Ziemassvētku paciņu iegāde 15.10.2021. plkst. 16:30 SIA "Miķēnas", EUR 1652,00
16.09.2021.

“Daborkalna” publiskās infrastruktūras un skatu torņa atklāšanas pasākuma organizēšana un vadīšana

20.09.2021. plkst. 12.00

Inese Zīle

2904,00 euro

15.09.2021.

“Peldētapmācība bērniem fizisko aktivitāšu veicināšanai”

Identifikācijas Nr. 2021/CA-24 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 24. septembrim, plkst. 11:00

 
15.09.2021. Dienas centra pakalpojumi pensijas vecuma personām Jēkabpils novadā 08.10.2021. plkst.17.00 Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs", EUR 10000.00 
10.09.2021. Daugavas krasta labiekārtošana Dunavas pagasta īpašumā “Plostnieku akmens” ar identifikācijas Nr.CA-2021/23

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 16. septembrim plkst.12:00 SIA "Legāts", EUR 13 738.57 bez PVN
10.09.2021. Sporta laukuma labiekārtošana Zasā, Zasas pagasts, Jēkabpils novads ar identifikācijas Nr.CA-2021/22

PAGARINĀTS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 21 septembrim plkst.12:00

SIA "G-Kolizejs", EUR 5023.70 bez PVN
30.08.2021. Teritorijas labiekārtošana Biržu, Dzelznavas, Auzānu un Sēlpils kapsētās

 

31.08.2021. plkst. 17.00

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MOINS”

5663,98 euro 

10.08.2021.

Lekcija par garīgo veselību

16.08.2021. plkst. 12:00

Biedrība "Gribu būt"

EUR 174,50 (bez PVN)

10.08.2021.

Trīspusēju informatīvo stendu par plūdiem izgatavošana un uzstādīšana projektā nr. ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā / Secure Areas”

16.08.2021. plkst. 12:00

SIA "Drukas nams"

4600,00