Publicēšanas datums Tirgus izpētes priekšmets Tirgus izpētes dokumentācija Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs, piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN)
01.10.2021. Ziemassvētku paciņu iegāde 15.10.2021. plkst. 16:30  
16.09.2021.

“Daborkalna” publiskās infrastruktūras un skatu torņa atklāšanas pasākuma organizēšana un vadīšana

20.09.2021. plkst. 12.00

Inese Zīle

2904,00 euro

15.09.2021.

“Peldētapmācība bērniem fizisko aktivitāšu veicināšanai”

Identifikācijas Nr. 2021/CA-24 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 24. septembrim, plkst. 11:00

 
15.09.2021. Dienas centra pakalpojumi pensijas vecuma personām Jēkabpils novadā 08.10.2021. plkst.17.00  
10.09.2021. Daugavas krasta labiekārtošana Dunavas pagasta īpašumā “Plostnieku akmens” ar identifikācijas Nr.CA-2021/23

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 16. septembrim plkst.12:00 SIA "Legāts", EUR 13 738.57 bez PVN
10.09.2021. Sporta laukuma labiekārtošana Zasā, Zasas pagasts, Jēkabpils novads ar identifikācijas Nr.CA-2021/22

PAGARINĀTS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 21 septembrim plkst.12:00

SIA "G-Kolizejs", EUR 5023.70 bez PVN
30.08.2021. Teritorijas labiekārtošana Biržu, Dzelznavas, Auzānu un Sēlpils kapsētās

 

31.08.2021. plkst. 17.00

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MOINS”

5663,98 euro 

10.08.2021.

Lekcija par garīgo veselību

16.08.2021. plkst. 12:00

Biedrība "Gribu būt"

EUR 174,50 (bez PVN)

10.08.2021.

Trīspusēju informatīvo stendu par plūdiem izgatavošana un uzstādīšana projektā nr. ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā / Secure Areas”

16.08.2021. plkst. 12:00

SIA "Drukas nams"

4600,00