Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība), pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 27.01.2023. lēmumu Nr.82 “Par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu” (protokols Nr.1, 84.§), pārdod sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, juridiskā adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, pašvaldībai piederošās kapitāla daļas, rīkojot izsoli ar lejupejošu soli. Pašvaldībai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” pieder 13 500 daļas, kas ir 100%, katras kapitāla daļas nominālā vērtība ir 1,00 euro. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” pašvaldībai piederošo 13 500 kapitāla daļu trešās izsoles pārdošanas sākotnējā vērtība ir 4080,00 euro.

Pretendentu pieteikumi par interesi pirkt kapitāla daļas jāiesniedz mēneša laikā no izsoles paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv. Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas pretendents iemaksā dalības maksu 50,00 euro apmērā un drošības naudu 408,00 euro apmērā. Izsole notiks 2023. gada 14. martā plkst.10.00 pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” 1. stāva sēžu zālē, adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Izsole ir atklāta un mutiska, ar lejupejošu soli. Izsoles solis ir 50,00 euro.

Ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” kapitāla daļu pārdošanas izsoles ar lejupejošu soli noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā https://www.jekabpils.lv/lv sadaļā (Pašvaldība/ Izsoles pārdošanas/ Kapitāla daļu pārdošana), kā arī klātienē pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.

 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 27.01.2023. lēmumu Nr.82 “Par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un izsoles ar lejupejošu soli rīkošanu” (protokols Nr.1, 84.§), sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas Nr. 45403051705, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo 13500 kapitāla daļu pārdošanas otrā izsole atzīta par nenotikušu un tiek rīkota trešā izsole ar lejupejošu soli. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai.    

 

---Otrās izsoles informācija:---   

Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība), pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 27.10.2022. lēmumu Nr. 1007 “Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” (protokols Nr.23, 103.§), pārdod sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3", reģistrācijas numurs 45403051705, juridiskā adrese: "Labieši", Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, pašvaldībai piederošās kapitāla daļas, rīkojot otro izsoli. Pašvaldībai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" pieder 13 500 daļas, kas ir 100%, katras kapitāla daļas nominālā vērtība ir 1,00 euro. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" pašvaldībai piederošo 13 500 kapitāla daļu otrās izsoles pārdošanas sākotnējā vērtība ir 4080,00 euro.

Pretendentu pieteikumi par interesi pirkt kapitāla daļas jāiesniedz mēneša laikā no izsoles paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pašvaldības iestādes "Jēkabpils novada administratīvā pārvalde" Klientu apkalpošanas nodaļā, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv. Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas pretendents iemaksā dalības maksu 50,00 euro apmērā un drošības naudu 408,00 euro apmērā. Izsole notiks 2022. gada 14. decembrī plkst. 10.00 pašvaldības iestādes "Jēkabpils novada Attīstības pārvalde" 1. stāva sēžu zālē, adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Izsole ir atklāta un mutiska, ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 50,00 euro.

Ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" kapitāla daļu pārdošanas otrās izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā https://www.jekabpils.lv/lv sadaļā (Pašvaldība/ Izsoles pārdošanas/ Kapitāla daļu pārdošana), kā arī klātienē pašvaldības iestādes "Jēkabpils novada administratīvā pārvalde" Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.

 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 27.10.2022. lēmumu Nr. 1007 “Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” (protokols Nr.23, 103.§) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3", reģistrācijas numurs 45403051705, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo 13 500 kapitāla daļu pārdošanas pirmā izsole atzīta par nenotikušu un tiek rīkota otrā izsole. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai.  

 

---Pirmās izsoles informācija:---

Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība), pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 25.08.2022. lēmumu Nr.756 “Par kapitāla daļu pārdošanu” (protokols Nr.19, 60.§), pārdod sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas numurs 45403051705, juridiskā adrese: “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, pašvaldībai piederošās kapitāla daļas, rīkojot izsoli. Pašvaldībai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” pieder 13500 daļas, kas ir 100%, katras kapitāla daļas vērtība ir 1,00 euro. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” pašvaldībai piederošo 13500 kapitāla daļu pārdošanas sākotnējā vērtība ir 5089,00 euro.

Pretendentu pieteikumi par interesi pirkt kapitāla daļas jāiesniedz mēneša laikā no izsoles paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv. Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas pretendents iemaksā dalības maksu 50,00 euro apmērā un drošības naudu 508,90 euro apmērā. Izsole notiks 2022.gada 7.oktobrī plkst.10.00 pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” 1.stāva sēžu zālē, adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Izsole ir atklāta un mutiska, ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 50,00 euro.

Ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā https://www.jekabpils.lv/lv sadaļā (Pašvaldība/ Izsoles pārdošanas/ Kapitāla daļu pārdošana), kā arī klātienē pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 21.12.2022. lēmumu Nr. 1269 “Par kapitāla daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” (protokols Nr.27, 114.§),

  1. apstiprināti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” (reģistrācijas Nr. 55403005341) Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo 5865 kapitāla daļu pārdošanas atkārtotas otrās izsoles rezultāti par kapitāla daļu pārdošanas sākotnējo vērtību 11800,00 eiro.
  2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ForteMed” (reģistrācijas Nr. 40203346817, juridiskā adrese Ķelnes iela 1, Rīga, LV-1014) apstiprināta par vienīgo izsoles uzvarētāju un SIA “Zasas aptieka” Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo 5865 kapitāla daļu, kas sastāda 100%, pircēju.

 

---Atkārtotas otrās izsoles informācija:---  

Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība), pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 10.11.2022. lēmumu Nr. 1046 “Par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu otrās izsoles rīkošanu” (protokols Nr.24, 3.§), pārdod sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka”, reģistrācijas Nr. 55403005341, juridiskā adrese: Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239, pašvaldībai piederošās kapitāla daļas, rīkojot atkārtotu otro izsoli. Pašvaldībai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” pieder 5865 daļas, kas ir 100%, katras kapitāla daļas vērtība ir 1,00 euro. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” pašvaldībai piederošo 5865 kapitāla daļu atkārtotas otrās izsoles pārdošanas sākotnējā vērtība ir 11800,00 euro (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro).

Pretendentu pieteikumi par interesi pirkt kapitāla daļas jāiesniedz mēneša laikā no izsoles paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv.  Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas pretendents iemaksā dalības maksu 50,00 euro apmērā un drošības naudu 1180,00 euro apmērā. Izsole notiks 2022.gada 19.decembrī plkst. 10.00 pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” 1.stāva sēžu zālē, adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Atkārtota otrā izsole ir atklāta un mutiska, ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 100,00 euro.

Ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” kapitāla daļu pārdošanas atkārtotas otrās izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā https://www.jekabpils.lv/lv sadaļā (Pašvaldība/ Izsoles pārdošanas/ Kapitāla daļu pārdošana), kā arī klātienē pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 10.11.2022. lēmumu Nr. 1046 “Par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu otrās izsoles rīkošanu” (protokols Nr.24, 3.§), sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka”, reģistrācijas Nr. 55403005341, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo 5865 kapitāla daļu pārdošanas otrā izsole atzīta par nenotikušu un tiek rīkota atkārtota otrā izsole. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai.   

  

---Otrās izsoles informācija:---  

Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība), pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 22.09.2022. lēmumu Nr.902 “Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” (protokols Nr.21, 100.§) pārdod sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka”, reģistrācijas Nr. 55403005341, juridiskā adrese: Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239, pašvaldībai piederošās kapitāla daļas, rīkojot otro izsoli. Pašvaldībai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” pieder 5865 daļas, kas ir 100%, katras kapitāla daļas vērtība ir 1,00 euro. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” pašvaldībai piederošo 5865 kapitāla daļu otrās izsoles pārdošanas sākotnējā vērtība ir 11800,00 euro (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro).

Pretendentu pieteikumi par interesi pirkt kapitāla daļas jāiesniedz mēneša laikā no izsoles paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv.  Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas pretendents iemaksā dalības maksu 50,00 euro apmērā un drošības naudu 1180,00 euro apmērā. Izsole notiks 2022.gada 16.novembrī plkst. 10.00 pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” 1.stāva sēžu zālē, adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Otrā izsole ir atklāta un mutiska, ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 100,00 euro.

Ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” kapitāla daļu pārdošanas otrās izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā https://www.jekabpils.lv/lv sadaļā (Pašvaldība/ Izsoles pārdošanas/ Kapitāla daļu pārdošana), kā arī klātienē pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 22.09.2022. lēmumu Nr.902 “Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu (protokols Nr.21, 100.§), sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka”, reģistrācijas Nr. 55403005341, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo 5865 kapitāla daļu pārdošanas pirmā izsole atzīta par nenotikušu un tiek rīkota otrā izsole. Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai. 

 

---Pirmās izsoles informācija:---

Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība), pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 28.07.2022. lēmumu Nr. 678 “Par kapitāla daļu pārdošanu” (protokols Nr.17, 67.§), pārdod sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka”, reģistrācijas Nr. 55403005341, juridiskā adrese Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239, pašvaldībai piederošās kapitāla daļas, rīkojot izsoli.

Pašvaldībai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” pieder 5865 daļas, kas sastāda 100%, katras kapitāla daļas vērtība ir 1,00 euro. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” pašvaldībai piederošo 5865 kapitāla daļu pārdošanas sākotnējā vērtība ir 14713,95 euro.

Pretendentu pieteikumi par interesi pirkt kapitāla daļas jāiesniedz mēneša laikā pēc šī izsoles sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā pēc adreses Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv. Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas pretendents iemaksā dalības maksu 50,00 euro apmērā un drošības naudu 1400,00 euro apmērā.

Izsole notiks 2022.gada 16.septembrī plkst.11.00 pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada Attīstības pārvalde” 1.stāva sēžu zālē pēc adreses Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads.

Izsole ir atklāta un mutiska, ar augšupejošu soli. Izsoles solis ir 100,00 euro.

Ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zasas aptieka” kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā https://www.jekabpils.lv/lv sadaļā (Pašvaldība/ Izsoles pārdošanas/ Kapitāla daļu pārdošana), kā arī klātienē pašvaldības iestādes “Jēkabpils novada administratīvā pārvalde” Klientu apkalpošanas nodaļā,  Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.