Komisijas sēdes vietu un laiku nosaka Komisijas priekšsēdētājs, sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

Ināra Erte

Nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
inara.erte [at] jekabpils.lv

Viktorija Rāviņa

Nekustamā īpašuma speciālists - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
viktorija.ravina [at] jekabpils.lv

Daina Akmene

Zemes ierīcības inženieris - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
daina.akmene [at] jekabpils.lv