Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā. LDDK biedri nodarbina 42% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienībai.

LDDK apvieno un pārstāv:

  • 110 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku;
  • 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas,
  • Vairāk kā 5000 uzņēmumu, no kuriem 3036 ir mikro un mazie uzņēmumi.

Misija: veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju un pārstāvot darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī.

Vīzija: 2020.gadā LDDK pārstāv uzņēmumus, kas nodarbina vairāk kā 50% no darba ņēmējiem Latvijā un LDDK ir panākusi stabilu valsts pārvaldes atbalstu Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmumu konkurētspējai Eiropā un pasaulē.

Mājas lapa: www.lddk.lv
Adrese: Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67225162, +371 67224469
E-pasts: lddk@lddk.lv