Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu", vēlētāji par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu var parakstīties pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja, zvērināta notāra vai tiešsaistē portālā Latvija.lv.

Parakstu apliecināšana pašvaldībās veicama atbilstīgi Centrālās vēlēšanu komisijas 07.09.2015. instrukcijai "Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai".

Informācija par Jēkabpils novada pašvaldības parakstu apliecinātājiem, parakstu apliecināšanas vietām, darba laiku un maksu par parakstu apliecināšanu.