LIAA ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. LIAA pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs.

LIAA ir izveidojusies kā pasaulē konkurētspējīga organizācija, kas spējusi Latvijai piesaistīt desmitiem miljonu latu tiešo ārvalstu investīciju, radīt eksporta darījumus par vairākiem desmitiem miljonu latu un izveidojot simtiem jaunu darba vietu. Tāpat ar LIAA atbalstu tikusi veicināta industriālo parku izaugsme, jaunu pētniecisko laboratoriju izveidošana un sadarbība tehnoloģiju pārneses jomā.

Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem un ikvienam interesentam, LIAA darbojas Klientu apkalpošanas zāle, kur speciālisti piedāvā plašu un daudzpusīgu informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, iespējām realizēt investīciju projektus, kā arī sniedz palīdzību ārējās tirdzniecības veicināšanai un konsultācijas par atbalsta saņemšanu LIAA administrētajās Valsts atbalsta programmās.

Kontaktinformācija:

Mājas lapa:www.liaa.gov.lv
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039499 (Klientu apkalpošanas nodaļa), +371 67039400 (Lietvedības nodaļa)
E-pasts: liaa@liaa.gov.lv vai jautajumi@liaa.gov.lv (par LIAA administrētajām valsts atbalsta programmām)

"Attīstības finanšu institūcija Altum" ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.).
 
ALTUM atbalsta:

 • Biznesa uzsācējus;
 • Mazos un vidējos uzņēmumus;
 • Lauksaimniekus;
 • Iedzīvotājus.

ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi. 
 
ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas valsts atbalsta programmas:

 • Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai;
 • Garantiju programmas finanšu resursu pieejamībai, eksporta darījumu riska apdrošināšanai, iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem;
 • Riska kapitāls;
 • Nefinanšu atbalsts – mentorings, konsultācijas, u.c.

Kontaktinformācija:

Mājas lapa: www.altum.lv
 
JĒKABPILS REĢIONĀLAIS CENTRS, Draudzības aleja 2, Jēkabpils, LV 5201, tālr.: +371 67774279
 
Konsultācijas par aizdevumiem  un citiem valsts atbalsta  veidiem:
Katru darba dienu 8:30 - 17:00
Tālr.: +371 67774279, +371 26414128

Zemgales Uzņēmējdarbības centra mērķis ir izveidot reģionālu pārnozaru uzņēmēju atbalsta tīklu, kas darbosies kā zināšanu un resursu birža, nodrošinot koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Zemgales Uzņēmējdarbības centra aktivitātes:

 • Pamatinformācijas un konsultāciju nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta programmām un pakalpojumu pieejamību reģionā;
 • Semināru organizēšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un dažādošanai;
 • Koordinēt Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldību un uzņēmēju dalību izstādēs un gadatirgos;
 • Tīklošanās pasākumu un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana  Zemgales Uzņēmējiem un pašvaldībām.
 • Organizēt tikšanos ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām;
 • Uzturēt un aktualizēt mājas lapu http://www.zuc.zemgale.lv
 • Aktualizēt un popularizēt Zemgales karti http://maps.kartes.lv/

Kontaktinformācija

Mājas lapa: http://zuc.zemgale.lv/
Adrese: Jelgavā, Katoļu ielā 2b,otrajā stāvā
E-pasts: mairita.paulina@zpr.gov.lv
Tālrunis: +371 63028454