Ar Jēkabpils novada pilsētu un pagastu teritorijas plānojumu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.


Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. - 2030.gadam (piemērojams no 2021.gada 20.jūlija)


Teritorijas plānojums Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas pagastiem 


Teritorijas plānojums Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastiem


Teritorijas plānojums Salas un Sēlpils pagastiem


Teritorijas plānojums Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastiem, Aknīstes pilsētai


Teritorijas plānojums Viesītes,  Saukas, Rites un Elkšnu pagastiem, Viesītes pilsētai


Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskais plānojums