Klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšana zemāk norādītajās vietās Jēkabpils novada pašvaldībā tiek nodrošināta epidemioloģiski nedrošajā vidē (sarkanajā režīmā)

JĒKABPILS novada pašvaldības administratīvajā ēkā:

Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

Telefons: 65236777 , 80205008

E-pasts: pasts@jekabpils.lv

Valsts un pašvaldības Vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC):

Jēkabpils novada VIESĪTES VPVKAC

Adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, Jēkabpils. nov.

Telefons: 66954857 , 28680097

E-pasts: viesite@pakalpojumucentri.lv

Jēkabpils novada AKNĪSTES VPVKAC

Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils nov.

Telefons: 25445855 , 66954802

E-pasts: akniste@pakalpojumucentri.lv

Jēkabpils novada SALAS VPVKAC

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.

Telefons: 66954845 , 27307602

E-pasts: sala@pakalpojumucentri.lv

Jēkabpils novada RUBENES VPVKAC

Adrese: “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov.

Telefons: 66954865 , 65228160

E-pasts: rubeni@pakalpojumucentri.lv

Sīkāk par VPVKAC Jēkabpils novadā lasi šeit:

Klientu apkalpošanas vietās pagastu pārvaldēs:

Variešu pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Variešu bibliotēka
Skatīt vairāk

Krustpils pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Krustpils bibliotēka
Skatīt vairāk

Vīpes pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Vīpes bibliotēka
Skatīt vairāk

Mežāres pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Mežāres bibliotēka
Skatīt vairāk

Atašienes pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Atašienes bibliotēka
Skatīt vairāk

Kūku pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Kūku bibliotēka (Kūkās) un Zīlānu bibliotēka (Zīlānos)
Skatīt vairāk

Dignājas pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Dignājas bibliotēka
Skatīt vairāk

Ābeļu pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Ābeļu bibliotēka
Skatīt vairāk

Dunavas pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Dunavas bibliotēka
Skatīt vairāk

Zasas pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Zasas bibliotēka
Skatīt vairāk

Kalna pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Kalna bibliotēka
Skatīt vairāk

Leimaņu pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Leimaņu bibliotēka
Skatīt vairāk

Asares pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Asares bibliotēka
Skatīt vairāk

Gārsenes pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Gārsenes bibliotēka
Skatīt vairāk

Rites pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Rites bibliotēka
Skatīt vairāk

Saukas pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Saukas bibliotēka (Saukā) un Lones bibliotēka (Lonē).
Skatīt vairāk

Elkšņu pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Elkšņu bibliotēka
Skatīt vairāk

Sēlpils pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Sēlpils 1. bibliotēka (Sēlija) un Sēlpils 2. bibliotēka (Sēlpils)
Skatīt vairāk

Salas pagastā

Klientu apkalpošanas funkcijas veic arī Biržu bibliotēka
Skatīt vairāk

Visās klientu apkalpošanas vietās iespējams saņemt Covid-19 sertifikātu papīra formātā.

Klientu apkalpošanas vietās DARBA LAIKS ir no plkst. 8.30 līdz 17.00, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30, izņemot klientu apkalpošanas centru Brīvības ielā 120, kur darba laiks ir no plkst. 8.30 līdz 17.00 bez pārtraukuma.