Klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšana zemāk norādītajās vietās Jēkabpils novada pašvaldībā tiek nodrošināta epidemioloģiski nedrošajā vidē (sarkanajā režīmā)

JĒKABPILS novada pašvaldības administratīvajā ēkā:

Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

Telefons: 65236777 , 80205008

E-pasts: pasts@jekabpils.lv

Valsts un pašvaldības Vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC):

Jēkabpils novada VIESĪTES VPVKAC

Adrese: Brīvības iela 10, Viesīte, Jēkabpils. nov.

Telefons: 66954857 , 28680097

E-pasts: viesite@pakalpojumucentri.lv

Jēkabpils novada AKNĪSTES VPVKAC

Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils nov.

Telefons: 25445855 , 66954802

E-pasts: akniste@pakalpojumucentri.lv

Jēkabpils novada SALAS VPVKAC

Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.

Telefons: 66954845 , 27307602

E-pasts: sala@pakalpojumucentri.lv

Jēkabpils novada RUBENES VPVKAC

Adrese: “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov.

Telefons: 66954865 , 65228160

E-pasts: rubeni@pakalpojumucentri.lv

Sīkāk par VPVKAC Jēkabpils novadā lasi šeit:

Klientu apkalpošanas vietās pagastu pārvaldēs:

Variešu pagastā

Adrese: “Variešu centrs”, Varieši, Variešu pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 26640839 E-pasts: raisa.dzene@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē: pirmdiena, trešdiena, piektdiena
Skatīt vairāk

Krustpils pagastā

Adrese: “Daugavieši”, Spuņģēni, Krustpils pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 26640839 E-pasts: raisa.dzene@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē: otrdiena, ceturtdiena
Skatīt vairāk

Vīpes pagastā

Adrese: Neretas 6, Vīpe, Vīpes pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 20207427 E-pasts: inga.bramane@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē: pirmdiena, piektdiena
Skatīt vairāk

Mežāres pagastā

Adrese: Druvasnieki 16A, Mežāres pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 20207427 E-pasts: inga.bramane@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē: otrdiena, ceturtdiena
Skatīt vairāk

Atašienes pagastā

Adrese: Liepu iela 14A, Atašienes pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 20207427 E-pasts: inga.bramane@jekabpils.lv Pieņemšanas diena klātienē: trešdiena
Skatīt vairāk

Kūku pagastā

Adrese: Laukezera iela 5, Zīlāni un Kūkas Nr.36, Kūkas, Kūku pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 27888547 E-pasts: sintija.beinarovica@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē Laukezera ielā 5: pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena; Kūkās Nr.36: otrdiena
Skatīt vairāk

Dignājas pagastā

Adrese: “Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 26354670 E-pasts: inga.kusina@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē: pirmdiena, trešdiena, piektdiena
Skatīt vairāk

Ābeļu pagastā

Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 26354670 E-pasts: inga.kusina@jekabpils.lv Pieņemšanas diena klātienē: ceturtdiena
Skatīt vairāk

Dunavas pagastā

Adrese: Dunavas skola, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 26354670 E-pasts: inga.kusina@jekabpils.lv Pieņemšanas diena klātienē: otrdiena
Skatīt vairāk

Zasas pagastā

Adrese: Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 20238412 E-pasts: dzintra.skujina@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē: otrdiena, trešdiena, ceturtdiena
Skatīt vairāk

Kalna pagastā

Adrese: “Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 20238412 E-pasts: dzintra.skujina@jekabpils.lv Pieņemšanas diena klātienē: pirmdiena
Skatīt vairāk

Leimaņu pagastā

Adrese: “Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 20238412 E-pasts: dzintra.skujina@jekabpils.lv Pieņemšanas diena klātienē: piektdiena
Skatīt vairāk

Asares pagastā

Adrese: “Vecmuiža”, Asare, Asares pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 22031774 E-pasts: skaidrite.biteniece@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē: pirmdiena, trešdiena, piektdiena
Skatīt vairāk

Gārsenes pagastā

Adrese: “Akācijas”, Gārsenes pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 22031774 E-pasts: skaidrite.biteniece@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē: otrdiena, ceturtdiena
Skatīt vairāk

Rites pagastā

Adrese: “Pagastmāja”, Cīruļi, Rites pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 29135779 E-pasts: aina.kampe@jekabpils.lv Pieņemšanas dienas klātienē: otrdiena, ceturtdiena, piektdiena
Skatīt vairāk

Saukas pagastā

Adrese: “Pagastmāja”, Lone, Saukas pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 27890372 E-pasts: evita.cibule@jekabpils.lv Pieņemšanas diena klātienē: ceturtdiena
Skatīt vairāk

Elkšņu pagastā

Adrese: “Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Jēkabpils nov. Telefons: 27890372 E-pasts: evita.cibule@jekabpils.lv Pieņemšanas diena klātienē: otrdiena
Skatīt vairāk

Visās klientu apkalpošanas vietās iespējams saņemt Covid-19 sertifikātu papīra formātā.

Klientu apkalpošanas vietās DARBA LAIKS ir no plkst. 8.30 līdz 17.00, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30, izņemot klientu apkalpošanas centru Brīvības ielā 120, kur darba laiks ir no plkst. 8.30 līdz 17.00 bez pārtraukuma.