Atrašanās vieta

Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Jekabpils nov.

Darbinieki

Anita Bārzdiņa

Saimniecības vadītājs
anita.barzdina [at] jekabpils.lv

Klientu apkalpošanas funkcijas veic Sēlpils 1. bibliotēka (Sēlija) un Sēlpils 2. bibliotēka (Sēlpils).