Rubenes pagasts
Pasta telegrāfa kantoris - balta vienstāva ķieģeļu ēka ar šīfera jumtu

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” elektroniskajā izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pasta telegrāfa kantoris”  Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā.

Nekustamais īpašums  ar kadastra Nr. 5682 008 0362  sastāv no  1-stāvu ēkas un zemes (2 gabali) ar kopējo platību 2 ha.

Zemes gabala ar kadastra apzīmējuma Nr.56820080362 daļa 255 m2 platībātiek iznomāta Jēkabpils novada pašvaldībai velo - gājēju celiņa ierīkošanai satiksmes drošības uzlabošanai Rubenes ciemā ( 23.08.2010.Līgums Nr.8-13.04/1382020 par zemesgabala nomu – JNP Nr.347).

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 6000,00 EUR, solis - 100 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 30.01.2024. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles noslēguma datums - 09.02.2024. plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi atrodami šeit: izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

 

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas, jāapmaksā Izsoles dalības maksa 20,00 EUR un Rīkotāja dalības maksa 30,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums personu autorizācijai izsolē.

Informācija par izsoli publicēta laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Brīvā Daugava”, Latvijas Pasts mājas lapā www.pasts.lv .

Nekustamā īpašuma apskati un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt darba dienās pie izsoles rīkotāja pa tālruni: 27891900 vai e-pastu: izsoles@pasts.lv .