Statuss:
Realizācijā esoši
foto
logo

Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta numurs: LL-00134

Projekta nosaukums: Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas | Enhancement of sustainable water tourism in Lithuania-Latvia cross-border region, involving local entrepreneurs and communities

Saīsinātais nosaukums: WaterTour

Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2024 – 31.01.2026.

Vadošais partneris: Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju direkcija (LT)

Partnerība:

 • Aukštaitijas nacionālā parka un Labanoras reģionālā parka direkcija (LT)
 • Jēkabpils novada pašvaldība (LV)
 • Zemgales plānošanas reģions (LV)
 • Aizkraukles novada pašvaldība (LV)

Projekta mērķis: veicināt ūdens tūrismu Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, ierīkojot nepieciešamo infrastruktūru vismaz 12 ūdens tūrisma vietās, veicinot ilgtspējīga ūdens tūrisma principus un sagatavojot visaptverošu tūrisma maršrutu, iesaistot vietējās kopienas un uzņēmējus.

Projekta apraksts:

Veicinot ilgtspējīga ūdens tūrisma principus, projekta partneri izveidos visaptverošu tūrisma maršrutu, kas ietvers ne tikai tūrismam nepieciešamo infrastruktūru, bet arī apskates objektus, ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus un tūrisma informācijas centrus. Reaģējot uz pieaugošo pēcpandēmijas pieprasījumu pēc ceļojumiem dabā un pielāgotiem maršrutiem, projekta partneri uzlabos 12 ūdens tūrisma vietas: dokus, atpūtas zonas, pārvietojamās upju piestātnes, trošu prāmi u.c. Informatīvās zīmes palīdzēs tūristiem droši orientēties 12 vietās  Daugavā, Mēmelē (Nemunėlis), Dienvidsusējā, Šventojā, Aisetas ezerā, kā arī Zemgales reģionā (Latvija), Aukštaitijas reģionā (Lietuva), tostarp Labanoras, Gražutes, Anīkšču reģionālajos parkos un Biržu rajonā.

Lai  tūrisma maršruta sagatavošanā iesaistītu plašāku interesentu loku, tiks organizētas tikšanās ar partneriem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kā arī starptautiskā konference. Sabiedrība tiks iesaistīta publiskajos pasākumos, laivošanas maratonā, smaiļošanas tūrēs un citos pasākumos.

Ūdens tūrisma maršruta izveide un ar to saistītie informatīvie materiāli un kartes piesaistīs vairāk apmeklētāju pierobežas reģionam, vienlaikus radot iespējas vietējām kopienām, uzņēmumiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta galvenie rezultāti:

 • Uzlabota ūdens tūrisma infrastruktūras pieejamība 12 teritorijās, to starpā Jēkabpils un Aizkraukles novadā;
 • Organizētas vienas dienas apmācības tiešsaistē tūrisma nozarei un uzņēmējiem par kvalitāti, mārketingu, labām praksēm Zemgalē;
 • Organizēti divi vietējie tūrisma produktu attīstības semināri ar uzņēmumiem, tūrisma speciālistiem, lai veicinātu savstarpējo sadarbību Jēkabpilī un Aizkrauklē;
 • Tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ieinteresēto pušu aktivizēšana kopīgu ūdens tūrisma maršrutu izstrādē;
 • Četru dienu pieredzes apmaiņas vizīte Polijā;
 • Ūdens un piekrastes tūrisma stratēģijas izstrāde Jēkabpils novadā;
 • Organizēta starptautiska konference par ūdens tūrisma perspektīvām, kvalitāti, uzņēmēju sadarbību Latvija un Lietuvā;
 • Publisks pasākums ar laivošanu Daugavā, lai veicinātu maršruta atpazīstamību Aizkraukles novadā;
 • Vasaras laivošanas maratons Daugavā, lai veicinātu maršruta atpazīstamību Jēkabpils novadā;
 • Izveidots kopīgs maršruts un karte ūdens tūrisma objektiem Zemgalē un Ziemeļlietuvā;
 • Organizēta kopīga mārketinga kampaņa, žurnālistu, gidu vizītes;
 • Un citas aktivitātes.

Projekta kopējais finansējums ir 706 547,29 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 565 237,82 EUR.

Jēkabpils novada pašvaldības finansējums: 109 784,37 EUR.

Projektu līdzfinansē:

Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.