Statuss:
Realizācijā esoši
foto

2023.gada 12.decembrī Jēkabpils novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. Nr. 2.1.3.2/1/23/I/001 “Plūdu risku novēršana Jēkabpilī” īstenošanu.

Projekta galvenās darbības ir Daugavas kreisā un labā krasta aizsargdambja pārbūve, pretplūdu "zaļās" un "zilās" infrastruktūras izbūve.

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 16 931 290.00 EUR. Atbalsta summa ir  96.21 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 16 289 943.00 EUR no tās: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 85.00 % no attiecināmajiem izdevumiem 14 391 596.00 EUR, valsts budžeta finansējums: 11.21 % no attiecināmajiem izdevumiem: 1 898 347.00 EUR; pašvaldības finansējums: 3.79 % no attiecināmajiem izdevumiem 641 347.00 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2025.gada 31.decembrim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

logo
dambis
Aizsargdambja pārbūves darbiem sāksies ziemas tehnoloģiskais pārtraukums
dambja rekonstrukcija
būvdarbi uz dambja
Jēkabpils promenādes vizualizācija
Fitoremediācijas lauki