būvdarbi uz dambja

Iedzīvotājus lūdzam ņemt vērā, ka Daugavas kreisā krasta aizsargdambja teritorija šobrīd ir būvlaukums, kurā tiek veikti būvdarbi. Līdz ar to iedzīvotājiem ir aizliegts staigāt un braukt pa aizsargdambi un Pļaviņu ielu!

Lūgums iedzīvotājiem ievērot uzstādītās brīdinājuma un aizlieguma zīmes aizsargdambja pārbūves posmā un nepārvietoties pa dambi!

Satiksmes shēma aizsargdambis

 

Zemju īpašniekiem un operatīvajam transportam iespēju robežās piekļuve tiks nodrošināta.

Būvdarbi tiek veikti projekta Nr. 2.1.3.2/1/23/I/001 “Plūdu risku novēršana Jēkabpilī” ietvaros.

logo