Statuss:
Realizācijā esoši
.

Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta numurs: LL-00060

Projekta nosaukums: Iepazīsti parku tumsā | Know the park in the dark

Saīsinātais nosaukums: Park in the dark

Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2024 – 31.01.2026.

Vadošais partneris: Jēkabpils novada pašvaldība

Partnerība:

  • Pasvalys rajona pašvaldība (LT)

Projekta mērķis: Palielināt kultūras objektu apmeklētāju skaitu, attīstot divus jaunus kopīgus tūrisma produktus Krustpils pils un Pasvalys parkos, kā arī veicināt tūrisma profesionāļu un speciālistu, kas strādā ar parka dabas objektiem, prasmes.

Projekta apraksts:

Divi skaisti parki ar vēsturisku vērtību Jēkabpils novadā un Pasvalys rajonā sadarbosies, lai uzlabotu apmeklētāju pieredzi un piedāvātu iespējas pagarinātam uzturēšanās laikam, lai iepazītos ar parkiem tumšajā laikā. Kopējais projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu šajos kultūras objektos. Tas ietvers divu jaunu kopīgu tūrisma produktu izstrādi Jēkabpils un Pasvalys parkos, kā arī tūrisma profesionāļu un speciālistu, kas strādā ar parka dabas objektiem, prasmju veicināšanu.

Projekta rezultātā tiks izstrādāti divi jauni tūrisma produkti - virtuālās realitātes Tumšās stundas tūre un Tumšās stundas ekskursijas gida pavadībā Krustpils pils parkā Jēkabpils novadā un Jonišķēļu muižas parkā Pasvalys rajonā. Integrējot IT risinājumus un virtuālās realitātes tehnoloģijas, projekts pilnveidos muzeju piedāvājumus un parku apmeklētāju pieredzi, veicinot kultūras objektu pārvēršanu par viediem parkiem, kas darbojas ilgtspējīgi un gudri.

Papildus tam plānotie investīciju darbi uzlabos un atjaunos esošo parku infrastruktūru, ļaujot apmeklētājiem izbaudīt visus parku sniegtos labumus. Tiks organizētas arī apmācības tūrisma profesionāļiem, lai attīstītu viņu zināšanas un prasmes darbā ar jauniešiem un ģimenēm. Tiks rīkotas darbnīcas par parku koku uzturēšanu un apzaļumošanu, lai uzlabotu parka speciālistu ekspertīzi. Ar projekta partneru kopīgiem spēkiem un inovatīvām iniciatīvām šie parki kļūs par pievilcīgiem galamērķiem, kas piedāvās unikālu pieredzi dažāda vecuma apmeklētājiem, vienlaikus saglabājot vēsturisko un dabas mantojumu.

Projekta galvenie rezultāti:

  • Jaunu tūrisma produktu izstrāde, izmantojot virtuālās realitātes tehnoloģijas;
  • Jauno tūrisma produktu prezentācijas pasākumi Jēkabpilī un Pasvalys rajonā;
  • Parka speciālistu un tūrisma speciālistu apmācībās Lietuvā un Latvijā;
  • Pieredzes apmaiņas vizītes;
  • Esošo parku infrastruktūras labiekārtošanas darbi;
  • Iegādāts nepieciešamais inventārs jaunā tūrisma produkta izveidei;
  • Un citas aktivitātes.

Projekta kopējais finansējums ir 754 999,98EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 603 999,98 EUR.

Kopējās projekta izmaksas Jēkabpils novada pašvaldībai: 379 999,99 EUR.

Projektu līdzfinansē:

Projekta programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Kopbilde