Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Realizētie
  01.06.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF03-000018 Jēkabpils novada pašvaldības vides speciālistu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana un papildināšana 2023.gadā zivju resursu aizsardzībai novada ūdenstilpēs Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu…
  Statuss:
  Realizētie
  22.05.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF01-000010 "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ildzenīkam (Ildzenieku ezeram), Baltezeram (Timsmales ezeram) un Marindzes (Marinzejas) ezeram" Projekta tiešais mērķis: Izstrādāt zivsaimnieciskās…
  Statuss:
  Realizētie
  22.05.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000009 "Sabiedrības informēšana un izglītošana par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, pētījumiem, aizsardzību un pavairošanu, veidojot tematisku publikāciju ciklu Jēkabpils reģionālajā laikrakstā" …
  Statuss:
  Realizētie
  22.05.2023.
  Projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000010 "Sabiedrības informēšana par zivju resursiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, uzstādot informatīvos stendus un planšetes pie Baļotes ezera, Saukas ezera un Radžu ūdenskrātuves" …
  15.12.2022.
  Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu. Projekta tiešais mērķis: Papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā…
  01.04.2022.
  Finansējums Projekta kopējās izmaksas 11495,00 EUR, no tiem: Zivju fonda finansējums  – 9885,70 EUR Jēkabpils novada pašvaldība  – 1609,30 EUR Projekta mērķis ir izstrādāt Viesītes ezera un Radžu ūdenskrātuves…
  01.04.2022.
  Finansējums Projekta kopējās izmaksas 25699,32 EUR, no tiem: Zivju fonda finansējums  –  18704.10 EUR Jēkabpils novada pašvaldības finansējums - 6995,22 EUR Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un…
  01.04.2022.
  Finansējums Projekta kopējās izmaksas 6897,00 EUR, no tiem: Zivju fonda finansējums  – 6138,33 EUR Jēkabpils novada pašvaldība  – 1758,67 EUR Projekta mērķis ir izstrādāt Piksteres ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas…