zivs

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 25699,32 EUR, no tiem:

  • Zivju fonda finansējums  –  18704.10 EUR
  • Jēkabpils novada pašvaldības finansējums - 6995,22 EUR

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu.

Projekta tiešais mērķis: Papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā esošo materiāli tehnisko bāzi, Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

Projekta aktivitātes

Tiešā projekta mērķa īstenošanai paredzēts iegādāties aprīkojumu vides aizsardzības speciālistiem- četrus binokļus, divas termokameras, četrus LED lukturus, sešas meža kameras, divus hidrotērpus, kā arī divas videonovērošanas sistēmas, ko uzstādīt Radžu ūdenskrātuvē. Radžu ūdenskrātuve ir mākslīgi veidota ūdenstilpne, kura atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā un ir privāta ūdenstilpne, kas pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un tai pieder arī zvejas tiesības Radžu ūdenskrātuvē. Makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības šajā ūdenskrātuvē iespējamas tikai iegādājoties licenci. Radžu ūdenskrātuves peldvieta ir reģistrēta atbilstoši Ministru kabineta 28.11.2017.noteikumiem Nr.692 "Peldvietas izveidošana, uzturēšana un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība". Lai efektīvi nodrošinātu pārraudzību par kārtību ūdenskrātuves krastos, gan, jo īpaši, par licenzētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, pašvaldība uzstādīs divas videonovērošanas sistēmas. Viena no videonovērošanas sistēmām plānota ar pieslēgumu elektroapgādes tīklam, tā tiks uzstādīta ūdenstilpnes krastā. Savukārt, otras sistēmas uzstādīšanai izvēlēta vieta uz mazas saliņas ūdenskrātuves vidū, no tās ūdenskrātuve un krastu līnija pārredzama visos virzienos. Uz saliņas tehniski nav iespējams nodrošināt elektrības pieslēgumu, tāpēc kā barošanas avots paredzēta sistēma ar saules paneļa komplektu un vēja ģeneratoru. Saules un vēja ģeneratora izmantošana dod lielāku garantiju sistēmas efektīvai darbībai jebkuros laika un diennakts apstākļos.

Paredzamie rezultāti

  1. Pilnveidots Jēkabpils novada pašvaldības materiāltehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzībai.
  2. Uzlabota zivju resursu aizsardzība.