Statuss:
Realizācijā esoši
zivs

Projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000010

"Sabiedrības informēšana par zivju resursiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, uzstādot informatīvos stendus un planšetes pie Baļotes ezera, Saukas ezera un Radžu ūdenskrātuves"

Specifiskais projekta mērķis - informēt makšķerniekus un atpūtas pie ūdeņiem entuziastus par licencētās makšķerēšanas noteikumiem pie Baļotes ezera, Saukas ezera un par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem Radžu ūdenskrātuvē, izglītot sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai,
Vispārējais mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu lokāli Jēkabpils novadā un vispārēji, veidojot attieksmi un izpratni par dabas vērtību saudzīgu apsaimniekošanu.
Augstāk minēto projekta mērķu īstenošanas pamatā ir darbības, kas veicina vietējo iedzīvotāju un interesentu informēšanu un izglītošanu par konkrēto ūdenstilpju makšķerēšanas kārtību un zivju resursu saudzīgas un racionālas apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī par dabas vērtību uzturēšanu ilgtermiņā. Digitālo tehnoloģiju attīstība šobrīd dod iespēju piekļūt daudzveidīgai informācijai, tajā skaitā arī noteikumiem par licencēto makšķerēšanu konkrētās ūdenstilpēs, taču ne katrā vietā ir vajadzīgais interneta pārklājums un pieslēgumi, ne vienmēr makšķernieks un atpūtnieks ir savlaicīgi iepriekš šo informāciju atradis un izpētījis. Ūdenstilpju tiešā tuvumā, aktīvi izmantotās atpūtas vietās un pie piekļuves ceļiem izvietotā informācija savu adresātu sasniedz tiešāk, tā mazinot vai izslēdzot makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus, ko radījusi nezināšana. Kā liecina pašvaldības pieredze, mērķtiecīgi veikta iedzīvotāju un viesu informēšana un izglītošana, samazina makšķerēšanas noteikumu pārkāpumus, veicina zivju resursus un apkārtējo vidi saudzējošas darbības un attieksmi pret to.
Projektā plānotās darbības: 6 informācijas stendu un 2 informācijas plākšņu/planšetu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana (2 stendi pie Radžu ūdenskrātuves, 2 informācijas stendi un 1 plāksne/planšete pie Saukas ezera, 2 informācijas stendi un 1 plāksne/planšete pie Baļotes ezera).

Projekta kopējās izmaksas 5132.82 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums 4568.21 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības finansējums 564,61 EUR.

Noslēdzies projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000010 "Sabiedrības informēšana par zivju resursiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, uzstādot informatīvos stendus un planšetes pie Baļotes ezera, Saukas ezera un Radžu ūdenskrātuves", kura ietvaros uzstādīti 6 informācijas stendi - 2 stendi pie Radžu ūdenskrātuves, 2 informācijas stendi pie Saukas ezera, 2 informācijas stendi pie Baļotes ezera un pa vienai informācijas plāksnei pie Saukas ezera un Baļotes ezera. 

Īstenots specifiskais projekta mērķis - informēt makšķerniekus un atpūtas pie ūdeņiem entuziastus par licencētās makšķerēšanas noteikumiem pie Baļotes ezera, Saukas ezera un par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem Radžu ūdenskrātuvē, izglītot sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai, rezultātā nodrošinot ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu lokāli Jēkabpils novadā un vispārēji, veidojot attieksmi un izpratni par dabas vērtību saudzīgu apsaimniekošanu.
Informācijas nesēju - stendu un plākšņu - izgatavošanu un uzstādīšanu veica SIA "Drukas nams". Projekta kopējās izmaksas ir 5263,50 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums 4568.21 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības finansējums 695,29 EUR.