zivs

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu.
Projekta tiešais mērķis: Papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā esošo materiāli tehnisko bāzi, Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.
Tiešā projekta mērķa īstenošanai paredzēts iegādāties vides aizsardzības speciālistiem termoapģērbu un aukstumu, mitrumu aizturošus spectērpus. Plānotā spectērpu iegāde ne tikai nodrošinās komfortablus apstākļus darbiniekiem, bet, galvenokārt, ļaus efektīvāk nodrošināt zivju resursu aizsardzības pasākumus jebkādos laikapstākļos ilgstoši atrodoties brīvā dabā. Piepūšamā laiva ar akumulatora elektrodzinēju īpaši paredzēta gadījumiem, kad pārraugāmās ūdenskrātuves atrodas mežainā vai mitraiņu apvidū, bez tiešiem piebraucamiem ceļiem, pa kuriem būtu iespējams pievest un nolaist ūdenī laivu. Iegādei plānotā laiva un dzinējs ir viegli pārnesami cilvēkiem pārvietojoties kājām, līdz ar to vides dienesta speciālistiem būs iespējama piekļuve jebkurai ūdenstilpei gan apsekošanai, gan zivju resursu izmantošanas uzraudzībai. Ar iegādāto inventāru vides aizsardzības speciālisti spēs kvalitatīvi un efektīvi realizēt zivju resursu aizsardzības pasākumus, nodrošinot pilnvērtīgu kontroles funkciju izpildi Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs.

Projekta kopējās izmaksas 9999,44 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums - 8899.50 EUR, Jēkabpils novada pašvaldība - 1099,94 EUR. Projekta realizācija: 14.11.2022. - 15.12.2022. 

 

15.12.2022. noslēdzies projekta Nr. 22-00-S0ZF03-000023 “Zivju resursu aizsardzība Jēkabpils novada ūdenstilpēs 2022.gadā” īstenošana. Zivju fonda atbalstītā projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu, tiešais mērķis - papildināt novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā esošo materiāli tehnisko bāzi, Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

Tiešā projekta mērķa īstenošanai ir iegādāti vides aizsardzības speciālistiem 4(četri) termoapģērba un aukstumu, mitrumu aizturošu  spectērpu komplekti. Spectērpu iegāde turpmāk nodrošinās komfortablus apstākļus darbiniekiem un ļaus efektīvāk nodrošināt zivju resursu aizsardzības pasākumus jebkādos laikapstākļos brīvā dabā. Savukārt piepūšamā laiva ar akumulatora elektrodzinēju ir īpaši noderīga gadījumos, kad pārraugāmās ūdenskrātuves atrodas mežainā vai mitraiņu apvidū, bez tiešiem piebraucamiem ceļiem, pa kuriem būtu iespējams pievest un nolaist ūdenī laivu. Iegādātā laiva un dzinējs ir viegli pārnesami cilvēkiem pārvietojoties kājām, līdz ar to vides dienesta speciālistiem būs iespējama piekļuve jebkurai ūdenstilpei gan apsekošanai, gan zivju resursu izmantošanas uzraudzībai. Ar iegādāto inventāra papildinājumu vides aizsardzības speciālisti spēs kvalitatīvi un efektīvi realizēt zivju resursu aizsardzības pasākumus, nodrošinot pilnvērtīgu kontroles funkciju izpildi Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs.

 Projekta kopējās izmaksas ir 9999,44 EUR, no tiem Zivju fonda finansējums – 8899.50 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības finansējums – 1099,94 EUR.