Statuss:
Realizētie
zivs

Projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000009

"Sabiedrības informēšana un izglītošana par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, pētījumiem, aizsardzību un pavairošanu, veidojot tematisku publikāciju ciklu Jēkabpils reģionālajā laikrakstā"

Specifiskais projekta mērķis - informēt sabiedrību par zivju resursiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai.

Vispārējais mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu.

Projekta ietvaros paredzētās ikmēneša publikācijas reģionālajā laikrakstā "Brīvā Daugava" informēs un izglītos sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, kā arī par jaunākajiem pētījumiem šajā jomā, veicinās izpratni par zivju resursu un vides aizsardzības jomu gan lokālā un reģionālā, gan vispārīgā mērogā. Tematiskajos atvērumos tiks aprakstīti objekti, norises un cilvēki no pazīstamas vides, arī rakstu autori vietējā sabiedrībā ir zināmi cilvēki, kas veicina personiskas piesaistes un izpratnes rašanos, vienlaikus attīstot saudzīgu un ilgtspējīgu attieksmi pret dabas vidi kopumā.

Projekta realizācija sniegs lielu ieguldījumu Jēkabpils novada ūdenstilpju un to zivju resursu racionālai apsaimniekošanai, sabiedrībā kopumā paaugstinās informētības un izpratnes līmeni par zivju resursu racionālu, saudzīgu izmantošanu, un, uzlabojoties informētībai un izpratnei, ilgtermiņā samazinās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaitu .

Projekta īstenošanas termiņš: 2023.gada maijs - novembris.

Projekta kopējās izmaksas 5929 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums 5276,31 EUR un Jēkabpils novada pašvaldības finansējums 652,19 EUR.

 

Jēkabpils novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr. 23-00-S0ZF04-000009 "Sabiedrības informēšana un izglītošana par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, pētījumiem, aizsardzību un pavairošanu, veidojot tematisku publikāciju ciklu Jēkabpils reģionālajā laikrakstā".

Lai turpinātu darbu pie mērķtiecīgas sabiedrības informēšanas par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, 2023.gadā tika turpinātas 2020. un 2021.gadā veiksmīgi iesāktās sabiedrības informēšanas aktivitātes. Projekta “Sabiedrības informēšana un izglītošana par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, pētījumiem, aizsardzību un pavairošanu, veidojot tematisku publikāciju ciklu Jēkabpils reģionālajā laikrakstā” ietvaros reģionālajā laikrakstā “Brīvā Daugava” tika veidots publikāciju cikls par zivju resursu saglabāšanu, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību.

Projekta specifiskais mērķis - informēt sabiedrību par zivju resursiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai. Projekta vispārējais mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu.

Publikāciju cikls sastāvēja no 7 tematiskajiem atvērumiem reģionālajā laikrakstā "Brīvā Daugava". Publikāciju ciklā tika ietverti apraksti un intervijas ar speciālistiem par zivju resursu pētījumiem Jēkabpils novadā, ziņas, reportāžas, apraksti par zivju resursu atražošanu, reportāžas, intervijas ar makšķerēšanas entuziastiem un sacensību rīkotājiem. Projekta ietvaros iedzīvotāji ir informēti un izglītoti par  zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, kā arī par jaunākajiem pētījumiem šajā jomā, ir veicināta izpratne par zivju resursu un vides aizsardzības jomu gan lokālā un reģionālā, gan vispārīgā mērogā. Sabiedrībā kopumā paaugstinot informētības un izpratnes līmeni par zivju resursu racionālu, saudzīgu izmantošanu, uzlabojas informētība un izpratne, ilgtermiņā samazinās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits. Jēkabpils novada ūdenstilpēs prognozējami pieaugs zivju daudzums, kā arī tiks radīti labvēlīgi apstākļi kvalitatīvai makšķerēšanai un aktīvā tūrisma aktivitātēm ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī viesiem no citām Latvijas pilsētām un novadiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 5929 EUR, no tām Zivju fonda finansējums 5276,81 EUR apmērā, Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums - 652,19 EUR. 

Saites uz publikācijām

Maijs 2023

https://www.bdaugava.lv/zinas/ar-sapni-par-pasaules-cempionatu/

https://www.bdaugava.lv/zinas/ar-zivju-fonda-atbalstu-papildinas-zivju-resursus-izstradas-noteikumus-un-informes-sabiedribu/

https://www.bdaugava.lv/zinas/daugava-notverti-maluzvejnieki/

Jūnijs 2023

https://www.bdaugava.lv/zinas/zveja-ar-murdiem-joprojam-ir-populara/

https://www.bdaugava.lv/zinas/turpinas-jaunu-makskeresanas-sektoru-iekartosana/

https://www.bdaugava.lv/zinas/zivju-mazuli-sekmigi-ielaisti-/

https://www.bdaugava.lv/zinas/noslegusies-saukas-ezera-nomas-izsole/

Jūlijs 2023

https://www.bdaugava.lv/zinas/makskere-ar-olti-un-grabovski/

https://www.bdaugava.lv/zinas/jauno-makskernieku-skola-jau-stabila-tradicija/

https://www.bdaugava.lv/zinas/veic-izpeti-tris-ezeros/

Augusts 2023

https://www.bdaugava.lv/zinas/jekabpiliesiem-panakumi-pirmaja-latvijas-karpu-makskeresanas-cempionata-jauniesiem/

https://www.bdaugava.lv/zinas/notiks-k-martinova-pieminas-sacensibas-makskeresana/

https://www.bdaugava.lv/zinas/izcils-loms/

Septembris 2023

https://www.bdaugava.lv/zinas/aknistietis-ker-karpas-audze-foreles-un-nirst-pec-krabjiem/

https://www.bdaugava.lv/zinas/inspektori-stradajusi-ari-vasara/

https://www.bdaugava.lv/zinas/uzstaditi-informativie-stendi/

Oktobris 2023

https://www.bdaugava.lv/zinas/er-nomeri-atlaid-viesites-ezera/

https://www.bdaugava.lv/zinas/maluzvejnieki-uzdarbojusies-ari-oktobri/

https://www.bdaugava.lv/zinas/var-pieteikties-paspaterina-zvejai/

https://www.bdaugava.lv/zinas/balote-ielaistas-karpas/

https://www.bdaugava.lv/zinas/berni-sacensas-pludinmakskeresana-/

Novembris 2023

https://www.bdaugava.lv/zinas/starp-pungas-un-belu-salam/

Laikraksta “Brīvā Daugava” sociālā tīkla Facebook profils:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100064592835552