zivs

Projekts Nr. 23-00-S0ZF04-000009

"Sabiedrības informēšana un izglītošana par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, pētījumiem, aizsardzību un pavairošanu, veidojot tematisku publikāciju ciklu Jēkabpils reģionālajā laikrakstā"

Specifiskais projekta mērķis - informēt sabiedrību par zivju resursiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai.

Vispārējais mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu.

Projekta ietvaros paredzētās ikmēneša publikācijas reģionālajā laikrakstā "Brīvā Daugava" informēs un izglītos sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, kā arī par jaunākajiem pētījumiem šajā jomā, veicinās izpratni par zivju resursu un vides aizsardzības jomu gan lokālā un reģionālā, gan vispārīgā mērogā. Tematiskajos atvērumos tiks aprakstīti objekti, norises un cilvēki no pazīstamas vides, arī rakstu autori vietējā sabiedrībā ir zināmi cilvēki, kas veicina personiskas piesaistes un izpratnes rašanos, vienlaikus attīstot saudzīgu un ilgtspējīgu attieksmi pret dabas vidi kopumā.

Projekta realizācija sniegs lielu ieguldījumu Jēkabpils novada ūdenstilpju un to zivju resursu racionālai apsaimniekošanai, sabiedrībā kopumā paaugstinās informētības un izpratnes līmeni par zivju resursu racionālu, saudzīgu izmantošanu, un, uzlabojoties informētībai un izpratnei, ilgtermiņā samazinās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaitu .

Projekta īstenošanas termiņš: 2023.gada maijs - novembris.

Projekta kopējās izmaksas 5929 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums 5276,31 EUR un Jēkabpils novada pašvaldības finansējums 652,19 EUR.