zivs

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 6897,00 EUR, no tiem:

  • Zivju fonda finansējums  – 6138,33 EUR
  • Jēkabpils novada pašvaldība  – 1758,67 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt Piksteres ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ūdenstilpes attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta aktivitāte

  1. Projekta ietvaros zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes laikā tiks veikta viena pētnieciska kontrolzveja, atbilstoši kurai tiks noteikts zivju krājumu raksturojums, tiks novērtēta zivju barības bāzes sabiedrība, zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, kā arī saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām tiks novērtēts augšanas ātrums un barošanās paradumi.

Paredzamie rezultāti

  1. Veicot pētnieciskas darbības Piksteres ezerā, tiks sagatavota detalizēta atskaite par paveikto pētījumu, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas zivju resursu tālākai apsaimniekošanai.