zivs

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas 11495,00 EUR, no tiem:

  • Zivju fonda finansējums  – 9885,70 EUR
  • Jēkabpils novada pašvaldība  – 1609,30 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt Viesītes ezera un Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ūdenstilpju attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta aktivitāte

  1. Projekta ietvaros zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes laikā tiks veikta viena pētnieciska kontrolzveja, atbilstoši kurai tiks noteikts zivju krājumu raksturojums, tiks novērtēta zivju barības bāzes sabiedrība, zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, kā arī saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām tiks novērtēts augšanas ātrums un barošanās paradumi.

Paredzamie rezultāti

  1. Veicot pētnieciskas darbības Viesītes ezerā un Radžu ūdenskrātuvē, tiks sagatavota detalizēta atskaite par paveikto pētījumu, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas zivju resursu tālākai apsaimniekošanai.