Statuss:
Realizētie
zivs

Projekts Nr. 23-00-S0ZF03-000018

Jēkabpils novada pašvaldības vides speciālistu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana un papildināšana 2023.gadā zivju resursu aizsardzībai novada ūdenstilpēs

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu.

Projekta tiešais mērķis: Papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā esošo materiāli tehnisko bāzi, Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

Tiešā projekta mērķa īstenošanai paredzēts iegādāties bezpilota gaisa kuģi (turpmāk - drons), piecas portatīvās radiostacijas, divas termokameras.
Drons nodrošinās ūdenstilpju novērošanu no gaisa telpas gan dienas, gan nakts režīmā, apvienojot sevī parasto augstas izšķirtspējas kameru un termisko kameru. Termiskā kamera uztvers objektu izstaroto siltumu un attēlos to drona operatoram, līdz ar to iespējama objektu noteikšana arī gadījumos, ja to sedz augājs vai sliktas redzamības apstākļos. Drons ir aprīkots ar GPS, kas nodrošinās tam iespēju atgriezties palaišanas vietā sakaru zuduma gadījumā, lidojumu tas spēj nodrošināt līdz 14m/s lielā vējā, arī lietus, sniega un tumsas apstākļos, iebūvētais lāzers attāluma noteikšanai nodrošinās šķēršļu apiešanu. Iegūto video attēlu pārraides diapazons labas redzamības apstākļos, bez būtiskiem fona traucējumiem iespējams līdz 15 km, vidēju traucējumu gadījumos līdz 9 km, iespējama izmantošana arī pilsētas apstākļos pie daudziem konkurējošiem signāliem.
Portatīvās radiostacijas vides speciālistiem nodrošinās optimālas savstarpējās saziņas iespējas, jo brīvā dabā ne visur ir nepieciešamais mobilo sakaru tīkla pārklājums, kas traucē saskaņotām un savlaicīgām darbībām nelikumīgas zvejas un pārkāpumu gadījumos.
Divu termokameru iegādes rezultātā ar tām būs nodrošināti visi pašvaldības vides speciālisti, kuru darba pienākumi saistīti ar ūdenstilpju apsekošanu un zvejas kontroli (divas kameras projekta ietvaros iegādātas 2022.gadā). Termokameras nodrošinās ne vien iespēju nakts redzamības apstākļos efektīvi atrast personas, kas nodarbojas ar nelikumīgo zveju, bet arī veikt pārkāpuma videofiksāciju.
Projekta ietvaros plānotā vides speciālistu materiāli tehniskā nodrošinājuma papildināšana un modernizācija uzlabos un padarīs vēl efektīvāku Jēkabpils novada ūdenstilpju un dabas vides apsekošanu, zivju resursu izmantošanas uzraudzību. Ņemot vērā, ka Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļa nodarbojas arī ar civilās aizsardzības uzdevumiem, projektā plānotās iekārtas efektīvi izmantojamas arī iedzīvotāju apdraudējumu gadījumos.

Projekts jāīsteno līdz 2023.gada oktobra beigām.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 769,31 EUR, Zivju fonda finansējums 13843.10 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības - 6926,21 EUR.

Oktobra beigās noslēgusies projekta Nr. 23-00-S0ZF03-000018 “Jēkabpils novada pašvaldības vides speciālistu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana un papildināšana 2023.gadā zivju resursu aizsardzībai novada ūdenstilpēs” īstenošana. Zivju fonda atbalstītā projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu, tiešais mērķis - papildināt Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas rīcībā esošo materiāli tehnisko bāzi, Jēkabpils novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 20769,31 EUR, no tiem Zivju fonda finansējums - 13843,10 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības – 6926,21 EUR.

Projekta mērķu īstenošanai vides aizsardzības speciālistu lietošanai pašvaldība iegādājusies bezpilota gaisa kuģi - dronu, piecas portatīvās radiostacijas un divas termokameras. Ar drona palīdzību iespējams veikt ūdenstilpju novērošanu no gaisa telpas gan dienas, gan nakts režīmā, tā aprīkojums nodrošinās tam iespēju atgriezties palaišanas vietā sakaru zuduma gadījumā, lidojumu līdz 14m/s lielā vējā, sliktas redzamības apstākļos, apejot šķēršļus. Portatīvās radiostacijas vides speciālistiem nodrošinās optimālas savstarpējās saziņas iespējas, ar termokameru palīdzību būtiski palielinās iespēja efektīvi atrast personas, kas nodarbojas ar nelikumīgo zveju, tumsas apstākļos un veikt pārkāpuma videofiksāciju.

Projekts ir ieguldījums Jēkabpils novada, gan reģionālajā un pārrobežas mērogā. Ilgtermiņā ieguvēji ir visa sabiedrība kopumā, jo izsvērta, saudzīga attieksme pret dabas vērtībām, ir garants ilgtspējīgai dabas vides un cilvēka darbības mijiedarbībai.