Contacts

barintiesa [at] jekabpils.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem ceturtdienās no plkst. 14.00 – 18.00.

Bērnus un aizgādnībā esošās personas pieņem un uzklausa jebkurā Bāriņtiesas darba laikā.

Pirms svētku dienām Bāriņtiesas darba dienas ilgums tiek saīsināts par trim stundām.

Atrašanās vieta kartē