Nākamā Domes sēde:

27.10.2022. plkst. 10:00, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī