Pašvaldības nedēļas plāns 01.06.- 07.06.

Pašvaldības nedēļas plāns 01.06.- 07.06.

No 1.jūnija līdz 30.jūnijam
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam atbilstoši nolikumam “Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”. Projektus NVO iesniedz pašvaldībai, sūtot elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, vai iesniedzot Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

1.jūnijā
Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps tiksies ar Jēkabpils Jauniešu domi, lai pārrunātu vasarā plānoto jauniešu organizācijas pasākumu norisi.

2. jūnijā
plkst. 13.00 un plkst. 14.00 attālināti norisināsies pašvaldības projektu uzraudzības komitejas sanāksmes, lai pārrunātu projektu īstenošanu pilsētā;

plkst. 18:00 Jēkabpils sporta centrs aicina iedzīvotājus piedalīties sakopšanas un labiekārtošanas talkā Radžu ūdenskrātuves Brodu peldvietā. Dalībniekiem jāņem līdzi darba cimdi un grābekļi. Šobrīd Brodu peldvietā jau izveidota piknika vieta ar galdu, soliem un grilu, ir ierīkota autostāvvieta un volejbola laukums.

3.jūnijā
plkst. 10.00 Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps attālināti piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” vadības un uzraudzības sēdē. Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions,

plkst.13.00 Domes vadība dosies apskatīt skeitparka un āra vingrošanas, kā arī trenažieru laukuma izbūvi Filozofu ielā 15. Šie objekti atradīsies līdzās pērn izbūvētajai Pump truck velotrasei. Darbus objektā veic SIA „Jēkabpils pakalpojumi”.

Jēkabpils Vēstures muzeja info

Līdz 31. augustam Krustpils pils Marmora zālē apskatāma gleznu izstāde „Jēkabpils mākslinieka acīm”. Ieejas maksa - 0,30 / 0,50 EUR

Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa - 0,30 / 0,50 EUR

Līdz 31. oktobrim Krustpils pils Vārtu tornī skatāmas izstādes "Latgales artilērijas pulkam 100", "Mēs atgriezāmies", "Latvijas Tautas fronte". Ieejas maksa tornī - 0,80 / 1,00 EUR

Vairāk informācijas www.jekabpilsmuzejs.lv
Vairāk par pašvaldības aktualitātēm skatīt: www.jekabpils.lv

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa