Piešķir finansējumu vasaras nometnēm

Piešķir finansējumu vasaras nometnēm

21.maijā Jēkabpils pilsētas domes sēdē apstiprināja finansējuma piešķiršanu vasaras nometnēm. Finansējums piešķirts, atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 12.02.2015. apstiprinātajam nolikumam „Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikums”. Jēkabpils pilsētas dome nolēma piešķirt finansējumu šādām aktivitātēm:

  • SIA “Tava nometne” dienas nometnes „Tava nometne”, tēma „ OLAFA vasara” organizēšanai 600,00 euro ( Mērķauditorija: 25 dalībnieki vecumā no 5 līdz 8 gadiem, nometnes laiks: 29.06.2020. – 03.07.2020, nometnes vieta: Bērnu attīstības un atpūtas centrs PALLA, Auseklīša iela 4, Jēkabpils).
  • SIA “Tava nometne”, dienas nometnes „Tava nometne”, tēma „ MINJONU jautrās brīvdienas” organizēšanai 600,00 euro (25 dalībnieki vecumā no 5 līdz 9 gadiem, no 27.07.2020.- 31.07.2020., Bērnu attīstības un atpūtas centrs PALLA, Auseklīša iela 4, Jēkabpils.)
  • SIA “Tava nometne”,  dienas nometnes „Tava nometne”, tēma „ LEGO stāstu pasaule” organizēšanai 600,00 euro (25 dalībnieki vecumā no 5 līdz 9 gadiem, 17.08.2020.- 21.08.2020.,(Bērnu attīstības un atpūtas centrs PALLA, Auseklīša iela 4).
  • SIA “Tava nometne”, diennakts nometnes „Tava nometne”, tēma „ Dārgumu mednieki” organizēšanai 600,00 euro (30 dalībnieki vecumā no 7 līdz 12 gadiem, no 05.07.2020.- 10.07.2020, brīvdienu māja Ānes muiža, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads.)
  • SIA “Tava nometne”, diennakts nometnes „Tava nometne”, tēma „ Izdzīvotāju sala” organizēšanai 600,00 euro ( 30 dalībnieki no 8 līdz 12 gadiem, no 12.07.2020.- 17.07.2020, brīvdienu māja Ānes muiža, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads).
  • SIA “Tava nometne”, diennakts nometnes „Tava nometne”, tēma „ Mūsu slepenais kods” organizēšanai 600,00 euro ( 30 dalībnieki no 10 līdz 15 gadiem, no 19.07.2020.- 24.07.2020.,brīvdienu māja  Ānes muiža, Āne.
  •  SIA “Tava nometne”,  diennakts nometnes „Tava nometne”, tēma „ Džumandži. 1.līmenis” organizēšanai 600,00 euro, (30 dalībnieki no 13 līdz 18 gadiem, no 09.08.2020.- 14.08.2020, brīvdienu māja Ānes muiža, Āne.
  •  SIA “Tava nometne”, diennakts nometnes „Tava nometne”, sporta nometnes “Sasniedz savu mērķi” organizēšanai 600,00 euro, 20 dalībnieki no 10 līdz 16 gadiem no 09.08.2020.- 14.08.2020., Ilūkstes sporta komplekss, Stadiona iela 3, Ilūkste, Ilūkstes pilsēta.
  •  Biedrībai “Jauniešu klubs “13.pirmdiena””, dienas nometnes „ Debesmanna” organizēšanai 600,00 euro , 20 dalībnieki no 10 līdz 13 gadiem, no  15.06.2020.- 19.06.2020, nometnes vieta: Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības iela 258, Jēkabpils.
  •  Biedrībai “Jauniešu klubs “13.pirmdiena””, dienas nometnes „ Abrakadabra” organizēšanai 600,00 euro, 20 dalībnieki no 8 līdz 9 gadiem, no 08.06.2020.- 12.06.2020., Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības iela 258, Jēkabpils.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa