Atsākta siltumenerģijas piegāde daudzdzīvokļu ēkām no Tvaika ielas katlumājas

Atsākta siltumenerģijas piegāde daudzdzīvokļu ēkām no Tvaika ielas katlumājas

15.jūnijā tika atsākta siltumenerģijas piegāde daudzdzīvokļu ēkām no Tvaika ielas katlumājas, līdz ar to nodrošināta arī karstā ūdens piegāde patērētajiem. Atgādinām, ka sakarā ar siltumtīklu rekonstrukcijas darbu atsākšanu, no šī gada 5.maija no Tvaika ielas  katlu mājas netika padota siltumenerģija ūdens uzsildīšanai minētās katlu mājas apkalpošanas mikrorajoniem. Sākotnēji tika prognozēts, ka siltumenerģijas atjaunošana varētu notikt pēc diviem mēnešiem. Tomēr ņemot vērā veiksmīgu būvdarbu norisi un tehnisko darbu, karstā ūdens atjaunošana no Tvaika ielas katlumājas tika nodrošināta pat ātrāk nekā sākotnēji tika prognozēts. Kā informēja, SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko, jau 12.jūnijā SIA “Jēkabpils siltums” uzsāka Tvaika ielas katlu mājas maģistrālo siltumtrašu uzpildīšanu un pēc maģistrālo siltumtrašu uzpildīšanas veica jauno siltumtrašu hidraulisko pārbaudi. Attiecīgi 15.jūnijā tika atsākta siltumenerģijas piegāde daudzdzīvokļu ēkām no Tvaika ielas katlumājas. Kā skaidroja A.Karpenko, karstais ūdens normālā temperatūrā patērētājiem 15.jūnijā tika nodrošināts pakāpeniski, jo uzsildīšana ir diezgan ilgs process, ņemot vērā, ka jāuzsilda viss ūdens, kas  kopš  5.maija bija atdzisis trasēs- tie ir vairāki simti līdz tūkstotim kubikmetru ūdens. Līdz ar to nepieciešams diezgan ilgs laiks- aptuveni 6-8 stundas līdz parādās normālas temperatūras karstais ūdens.
Līdz vasaras beigām vēl turpināsies būvdarbi SIA “Jēkabpils siltums” projektā “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”. Šonedēļ notiks metināšanas darbi objektos, kas neietekmē siltumapgādi pilsētā. Pēc tam tiks veikta šuvju pārbaude un mufēšana. Vēlāk plānoti demontāžas darbi- tiks demontēta virszemes trase, kā arī vecā metāla  caurule un kolonas. Pēc demontāžas turpināsies apkārtnes labiekārtošana.

Aiga Sleže
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste