Vasarā notiks nodarbinātības pasākums skolēniem

Vasarā notiks nodarbinātības pasākums skolēniem

Šovasar, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), tomēr notiks aktīvās nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Kā informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Nodarbinātības pasākumu organizatore Iveta Vārna, lai arī sākotnēji Covid -19 ierobežojumu dēļ tas tika atcelts, vasarā nodarbinātības pasākums tomēr būs un tiks nodrošināts tiem skolēniem, kuri bija pieteikušies programmai jau šī gada februārī. Sakarā ar COVID-19 izraisītajām izmaiņām, pasākums tiks realizēts jūlija un augusta mēnešos, nevis arī jūnijā, kā iepriekš tika plānots. Kopumā abos vasaras mēnešos-jūlijā un augustā strādās 70 skolēni. Skolēni strādās pilsētas labiekārtošanas un sakopšanas darbos pilsētas abos krastos, Mežaparka teritorijā. Pārsvarā skolēniem jāveic ravēšana, zāles grābšana, atkritumu lasīšana un citi darbi. Finansējums tiek nodrošināts 50% apmērā no valsts un 50% apmērā  no Jēkabpils pilsētas pašvaldības.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa