Turpinās darbi centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvei Ābeļu ielā

Turpinās darbi centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvei Ābeļu ielā

Šomēnes turpinās darbi centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvei Ābeļu ielā, Jēkabpilī. Minētajā ielā 16 mājām tiks nodrošināts pieslēgums pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas, savukārt viena māja tiks pieslēgta pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. 18.jūnijā Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti nolēma piešķirt finansējumu 31334,00 euro apmērā centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvei Ābeļu ielā. Finansējums centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvei piešķirts, lai  veicinātu mājsaimniecību pieslēgumus pie Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ietvaros izbūvētajiem centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzariem.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa