Notika jaunveidojamā Jēkabpils novada apvienotā  attīstības plānošanas speciālistu sanāksme

Notika jaunveidojamā Jēkabpils novada apvienotā  attīstības plānošanas speciālistu sanāksme

Šodien Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notika pirmā kopīgā jaunveidojamā Jēkabpils novada apvienotā  attīstības plānošanas speciālistu sanāksme. Tajā piedalījās Jēkabpils pilsētas domes vadība, attīstības plānošanas speciālisti no Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Jēkabpils novada, kā arī Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes novadiem. Sanāksmē pārrunāja jaunizveidojamā novada attīstības plānošanas  dokumentu izstrādes kārtību un arī sadarbību, kā organizēt šo dokumentu tālāku izstrādi. Uzrunājot sanāksmes dalībniekus Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsvēra, ka būtiski ir sadarboties visiem kopā, lai sagatavotu pilnvērtīgu, uz attīstību vērstu dokumentu, kā arī novēlēja veiksmi, kopīgi strādājot pie iecerēm jaunveidojamā Jēkabpils novada nākotnei.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa