Jēkabpils pilsētas pašvaldība realizējusi divus Zivju fondā iesniegtos projektus

Jēkabpils pilsētas pašvaldība realizējusi divus Zivju fondā iesniegtos projektus

Jēkabpils pilsētas pašvaldība šogad relizējusi divus Zivju fondā iesniegtos projektus, kuru īstenošanai saņēmusi fonda līdzfinansējumu.

Par līdzfinansējumu, kas tika saņemts no Zivju fonda, tika papildināti zivju resursi Radžu ūdenskrātuvē, ielaižot tajā 11500 vienvasaras līdaku mazuļus svarā līdz 80 gramiem. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4870,25, no tām EUR 3864,00 Zivju fonda līdzfinansējums projekta aktivitātei.

Savukārt otrs projekts, kas realizēts ar Zivju fonda līdzfinansējumu, ir pie Daugavas tilta uzstādītā grozāmā IP kamera. Kamera turpmāk ļaus kontrolēt makšķerēšanas noteikumu ievērošanu. Kontroli par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu saskaņā ar noslēgto līgumu veic Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienesta darbinieki. Projekta kopējās izmaksas EUR 7247,90 no tām EUR  5713,01 Zivju fonda līdzfinansējums.  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Komunālās saimniecības nodaļa